GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sidensvansar, Hangvar. Foto: Per Smitterberg

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Fågelvandringen längs Norderstrand

Den andra vandringen kring stan genomfördes idag måndag med start på Norderstrand. Vädermässigt mycket bra och med svag vind ifrån SO blev det behagligt. 15 glada personer samlades vid starten för att gå till Flundreviken och tillbaka förbi Gustavsviks semesterby, Talludsgatan och åter till målgång.

Fågelspaning i Flundreviken. Foto: Leif Berglund

Det blev 25 arter sedda och hörda fåglar, vilket är mycket bra en vinterdag under två korta timmar. Noterbart är att få se både bläsand och kricka i sina fina dräkter nära stranden, sågs bra även utan kikare. Under i stort sett hela vandringen sjöng blåmes, talgoxe, grönfink längs vägen. Vid Gustavsvik såg vi en stor flock med steglitst ett träd en av de mest färggranna småfåglar vi har, för några var det första gången de sågs.

Påminner om nästa gång 9 april samling på P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg. /Sivert Söderlund

Stora vingar över Hoburgsklippan

Under vintern är det ofta lätt att komma våra stora örnar nära. Speciellt nere vid Hoburgsklippan i Sundre gillar de att hänga över krönet och spana. Idag den 3 mars höll närmare 10 havsörnar, 1 kungsörn och 1 pilgrimsfalk till där och bjöd på uppvisning. Passa på och njut av de stora fåglarna innan de drar sig tillbaka och blir ”hemliga” under häcktiden.

Havsörn. Foto: Per Smitterberg

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg

Ung pilgrimsfalk. Foto: Per Smitterberg

Klintehamns hamn 11 februari 2018

I söndags anordnade föreningen sin snart traditionella vinterutflykt för nybörjare till Klintehamns hamn. Man får alltid räkna med oväder så här års, så det är alltid ovisst hur det kommer att gå. Det var en vass vind från ost med lite tunna snöbyar i men trots det blev vi 21 deltagare. Vi hittade lä bakom en av byggnaderna och letade av fåglarna i inre hamnen där man kommer väldigt nära. Sen flyttade vi oss till småbåtskajen och gjorde till sist en avslutande vandring ut på Varvsholm i hopp om att hitta lite småfåglar. Där pågick ett intensivt arbete med röjning, sågning och eldning vilket gjorde det svårt att hitta några alls.

Arterna vi hittade i hamnen är de vanliga som brukar övervintra där: vigg, bergand, brunand, gräsand, sothöna, smådopping, salskrake, storskrake, storskarv, knölsvan, sångsvan och som brukligt några nyinkomna gravänder.

Salskrakar i Klintehamn. Foto: Per Smitterberg

Ledare var Sven-Olof Lundgren och Sivert Söderlund

Fängslande föredrag om havsörn

Dags att börja flyga! Nästan vuxen havsörnsunge. Foto: Per Smitterberg

Det var många intresserade som samlats tisdagen den 30 januari i Vita huset för att lyssna på Per Smitterbergs föredrag om havsörnen på Gotland. Det blev en grundlig och intressant resa i ord och bild från örnarnas etablering i början av 1990-talet till dagens 43 kända boplatser. Det totala antalet par av havsörn kan vara uppemot 60 par. Därutöver finns naturligtvis många unga örnar som ännu inte häckar.

Det fanns naturligtvis många frågor från åhörarna, t.ex. om födoval, häckningsresultat, var örnarna kommer ifrån och konkurrens med kungsörn. Födan består till drygt 90 procent av fisk och sjöfåglar, men det finns exempel på örnar som specialiserat sig på kaniner. Det är inte alla örnar som får ungar på vingarna. De som lyckas har i medeltal 1,5 ungar.

Havsörnar som etablerar sig på Gotland kommer från ön men också från omgivningarna, t.ex. utmed den svenska Östersjökusten. Örnar som vuxit upp Gotland kan etablera sig på Sveriges fastland. Det finns också exempel på örnar som har sitt ursprung i Baltikum och nu bildat par på ön. Hur kan vi veta detta? Jo, alla ungar som ringmärkts förses med ringar på benen som kan avläsas och avslöja fågelns ursprung. Den kanske intressantaste frågeställningen är konkurrens med kungsörn. Det kan vi idag endast spekulera om, men det finns exempel som bekräftar att de kan häcka i samma område utan revirstrider. Förmodligen finns också det motsatta förhållandet.

Clas Hermansson

Upphittat okular, Lausviken

Ett okular till MINOX tubkikare hittades på P-platsen vid Lausvikens fågeltorn den 25 september 2017. Zoom 20-45X (Manufactured in Japan for GmbH). Ursäkta att jag inte hört av mig tidigare, men det ”glömdes” i bilen. Kontakta upphittaren Robert Franzén på tel 0704-960 976

På gång!

Söndag 18 mars Nytt om ringmärkning

Thord Fransson, ansvarig för Ringmärkningscentralen, Riksmuseet berättar om de senaste rönen om ringmärkning och fågelflyttning, om satellitmärkning, ljusloggar och annat som revolutionerat ringmärkningen. Lönar det sig att bara märka med vanliga ringar? Men dagens...

Lördag 24 mars Ejdersträck vid Nyhamn

Denna vår spanar vi sträcket vid Nyhamns lilla fiskeläge i Lummelunda. Härifrån är det fri sikt så fåglarna upptäcks tidigt och kan följas länge innan de försvinner mot Stenkyrkehuk och vidare norrut. Kom ihåg matsäcken och varma kläder. Samling kl. 07:00 vid...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

Skicka en e-post till clas.hermansson@telia.com och beställ boken. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar kommer boken att vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen. Media hänvisas till styrelsen pressansvarige:
Sivert Söderlund, telefon 0498-21 84 31.

10 + 9 =