GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

Aktuellt

Meddelanden

Information från styrelsen

Det har hänt mycket inom Gotlands Ornitologiska Förening under 2016. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg Sivert Söderlund som vice ordförande, Mattias Andersson som kassör och Clas Hermansson som sekreterare.  Vi har hittills haft sex styrelsemöten under året. Från dessa kan vi bl.a. rapportera följande:

  • Vi skall fortlöpande informera om styrelsens verksamhet på GOF:s hemsida.
  • Vi kommer att ta fram nya stadgar som är anpassade till verksamheten inför årsmötet 2017.
  • Vi har beslutat att bygga ett fågeltorn vid Storården, norr om Burgsvik. Dispens från strandskyddet har erhållits och nästa steg är att erhålla bygglov. Tornets utförande kommer att motsvara det som finns på östra stranden av Paviken.
  • Vi har tagit fram en informationsfolder som översiktligt beskriver vår verksamhet. Den skall användas som information om GOF vid utflykter och inneträffar.
  • Vi skall påbörja arbetet med en bok som har arbetsnamnet Gotlands fåglar. Intresserade kommer att kallas till ett inledande möte under november 2016.

Sist, men inte minst, GOF:s synpunkter om etablering av vindkraft vid Boge och Forsvidar har bidrag till avslag i domstolar. Ett bevis på vår tyngt som remissinstans för skydd av fågelfaunan.

Clas Hermansson

Skåda fåglar på Gotland – ny bok

Vår bok är nu färdig och kan beställas direkt av oss eller köpas via bokhandlare. Boken är fylld med beskrivningar av gotländska fågellokaler, specialkapitel om bl.a. rovfåglar, ugglor och vadare. Engelsk sammanfattning. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor.

Boken kan köpas fraktfritt av oss. För utlandet tillkommer extra fraktkostnad. Pris 295 Kr.

Använd följande adress för bokbeställning: clas.hermansson@telia.com

Kom ihåg att skriva Ditt namn och leveransadress i e-posten.

Rättelse om P-plats i Skåda fåglar på Gotland

I den nyligen utkomna boken Skåda fåglar på Gotland har det blivit angivet en P-plats för besökande skådare som enligt markägaren är ytterst olämplig. Det gäller lokal nr 90, Fårösunds hamn, på sidan 286 i boken. Den föreslagna P-platsen längs Kustparksvägen utgör en trafikfara och olägenhet för de boende. Därför rekommenderar jag att Du som besöker området parkerar vid Idrottscentret eller ”pjäshallen” som ligger före början på bostadsområdet längs Kustparksvägen. Det blir endast en extra promenad på ett hundratal meter.

Jag hoppas på förståelse för detta!

Per Smitterberg

sfpg

 

På gång!

Söndagen 23 oktober – Hummelboholm i Burs

Det var länge sedan vi hade en utflykt till denna udde, som är en välbetad strandäng med enbuskar. I slutet på oktober kan enbuskarna och vinterståndarna dölja små hemligheter från öster. Längst ut på udden kan det stå andra spännande arter. Norr om finns den...

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Exkursionsrapport – Sundre den 11 september 2016

Vissa utflyktsmål har en speciell dragningskraft, nästan oberoende av tiden på året. Sundre, med Hoburgen i sydväst samt Alvret och Muskmyr uppe i norr, är ett sådant område. Speciellt under fåglarnas flyttning kan man räkna med att finna allt möjligt spännande. September är en idealisk tid då både sjöfåglar, rovfåglar och tättingar av många arter passerar. Trots ett ganska lågt och grått molntak som mötte oss vid Hoburgsklippan, var det ett drygt dussin skådarsugna som ville njuta av denna septembermorgon på öns sydspets. Redan under samlingen kunde vi konstatera att ett stort antal sparvhökar också lockades hit. Exkursionsledaren målade uppe möjligheter att få se ”den ena rara arten efter den andra”. De senaste veckorna har det hittats en hel del stäpphökar och tajgasångare, som två exempel på ovan nämnda. Vi vandrade sakta ner till sydosthörnet av klippan och fattade posto på höjden mellan märkboden och Hoburgsfälten. Härifrån missar man nästan inget, speciellt med så många ögon och kikare.

larkfalk

Lärkfalkarna jagade sländor vid Muskmyr. Foto: Erik Fröding

Uppe över klippkanten hängde ett gäng korpar som fick sällskap av en stadig ung duvhök. Havsörn visade förstås upp sig men konstigt nog höll sig kungsörnarna borta. I fångsten var det ganska magert men deltagarna fick bland annat se en sparvhök på armslängds avstånd! Över havet flög mest måsfåglar men några storlommar piggade upp. Lyckligtvis behagade en ung stäpphök visa upp sig när den jagade över fälten mellan Majstre och Rivet. Det piggade onekligen upp deltagarna.

sparvhok-ringmarkt-160911

En sparvhök, hane,  född 2016 fångades, ringmärktes och förevisades av Clas Hermansson. Foto: Erik Fröding

per-smitterberg-160911-1200px

Exkursionsledare Per Smitterberg rättar till ryggsäcken inför dagens övningar. Foto: Erik Fröding

asa-bjornholm-1200px

Åsa Björnholm, glad deltagare vid dagens rovfågelexkursion. Foto: Erik Fröding

Efter några timmar tackade vi Sundregruppens personal för sällskapet och begav oss till bilarna för en ”andra frukost”. Under denna spanades in fyra bivråkar och fjorton myrspovar på sydsträck. Via telefon inkom tips om en aftonfalk vid fyrbergets östra kant och därför förflyttades styrkorna dit. Tyvärr kunde den inte återfinnas, men flera tornfalkar samt en ung stäpphök, kanske samma som på morgonen, sågs fint.

duvhok-korp-160911-4-2

Några korpar vid Hoburgsklippan retades under förmiddagen med en duvhök – en riskfylld sysselsättning. Foto: Per Smitterberg

Som avslutning körde vi upp till Muskmyr för att fylla på rovfågellistan. Det blev inga stora siffror men fjällvråk, flera lärkfalkar, brun kärrhök och kungsörn kunde skrivas in. Det resulterade i ett dussin arter rovfåglar vilket gjorde alla nöjda och vi tackade varandra för en härlig morgon i gott sällskap. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg

Örnarna vann!

Efter flera års process har nu två ärenden som föreningen varit part i avgjorts i domstol. Utgången blev att föreningens linje vann och därmed att havsörnar och kungsörnar skyddas mot exploateringar av vindkraft. I båda fallen har exploatörerna drivit sina projektplaner trots vetskapen om förekomst av bl.a. örnar i områdena. BirdLife Sverige har skrivit om dessa fall, se länkar:

Länkar: Kungsörnen vann över vindkraften och mer info även i SOFNETs nyhetsarkiv

 

IMG_8675

En gammal havsörn som dödats av vindkraftverk vid Näsudden i maj, bara en av flera hittills i år som påträffats skadade eller dödade genom kollision med vindkraftverk. Foto: Måns Hjernquist

31 juli Norsholmen

Klassisk sensommarexkursion på Fårö. Samling vid Sjöräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00. Ledare är Tord Lantz (070-669 50 00).

21 augusti – nybörjarskådning

Nybörjarskådning av vadare

Samling 10:00 vid Nissevikens badrestaurang. Vi vänder oss först och främst till nybörjare, men alla andra är naturligtvis välkomna. Vi kommer även att ta oss till Näsudden, ett intressant område. Medtag kaffekorg. Kontakt: Sven-Olof Lundgren 070 – 26 77 324, Sivert Söderlund 070 – 33 26 667.

11 sept Rovfågeldag i Sundre

Som traditionen bjuder är det dags för en höstutflykt till Gotlands sydspets, för att njuta av rovfåglar samt övriga sträckande och rastande fåglar. Givetvis hoppas vi på fint väder som lockar de fåglar vilka älskar hög himmel med stackmoln. Efter några morgontimmar runt Hoburgsklippan och Sundregruppens fågelstation, fortsätter vi upp mot socknens öppna alvarmarker och Muskmyr. Vi samlas där asfalten tar slut, på parkeringen vid Hoburgsklippan, kl. 07:00. Leder det hela gör Per Smitterberg (070-568 53 68).

 

Stäpphök, hane, 2012. Foto: Per Smitterberg

Stäpphök, hane, 2012. Foto: Per Smitterberg

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen. Media hänvisas till styrelsen pressansvarige:
Sivert Söderlund, telefon 0498-21 84 31.

12 + 1 =