GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Myrspovar. Foto: Per Smitterberg

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Rovfåglar i Sundre den 16 september

Med skräckblandad glädje rullade jag in på parkeringen vid Hoburgsklippan kl. 06:50 och möttes av 32 fågelsugna personer! Sällan jag haft en sådan uppslutning på en utflykt. Vädergudarna var nästan med oss, det regnade färdigt under gårdagen och vindarna var nästan OK. Efter en rask inledning och beskrivning av schemat vandrade vi ner längs Hoburgsklippan och satte/ställde oss tillrätta på ”gubbhyllan”. Därifrån har man fin koll på läget både över havet och in över backarna. En stadig ström med sparvhök passerade, en del sträckte medan några fegade ur och vände inåt. Av småfåglar var det (som väntat) sånglärkor och bofinkar som stod för majoriteten av sträckarna, men en hel del skogsduvor var nere och ”luktade på vattnet”. En försmak av vintern fick vi av de bergfinkar som drog över. Efter någon timme kom det rapport från södra udden Rivet att en ung stäpphök sträckt ut mot Öland. Förstämning, nu minskar ju chansen till denna godbit. Men vi kämpade vidare och spanade in en gammal kungsörn uppe över ”tredjeburg”, rödglada över fyrberget och en utsträckande fiskgjuse. Efter några timmar var det läge för platsbyte och vi återvände till parkeringen där många fyllde på näringen med välbehövlig fika.

En del av gänget vid Hoburgsklippan. Foto: Per Smitterberg

Nu omgrupperades utflykten till Hoburgens fyr där man har en vid sikt över stora delar av Sundre. Vi fick tämligen skönt lä från den friska sydvästvinden på nordsidan av den ståtliga fyren. Två vackra rödglador, fler sparvhökar, tornfalkar och översträckande gulärlor noterades. Nere på Udden sågs tre havsörnar. Nu kom larm om två unga stäpphökar som jagade runt på Barshageudd. Hoppet tändes hos gruppen! Men bristen på den utlovade brungladan gjorde att vi efter ett tag beslutade att flytta upp mot Alvret och Muskmyr. Några som åkt i förväg kunde glatt ringa och meddela att brungladan var sedd uppe runt Muskmyr. När vi kom upp mot kyrkan möttes undertecknad och några andra deltagare av brungladan när den seglade lågt över fältet söder om kyrkan. Stor lycka och flera kunde notera ett nytt Sverige-X. Gruppen var nu ganska splittrad, några tackat för sig och övriga på olika platser i Sundre. Vi var en handfull som ställde oss längs Skogevägen i Alvrets västkant. Efter en kort stund kom plötsligt en ung stäpphök förbiflygande framför våra lyckliga ansikten. Till detta kunde vi sen räkna in några havsörnar, brun kärrhök samt lite fler ormvråkar över Alvret. Dagen kan nog sammanfattas som lyckad om man lyssnade på flera av deltagarna. Tack för ett härligt umgänge hälsar

Den unga stäpphöken vid Alvret. Foto: Per Smitterberg

Per Smitterberg.

Fåglar på järnåldern, utflykt till Gålrum

Hur såg fågelfaunan och landskapet ut ”förr”, dvs på medeltid, järn- brons- och stenålder? Att fundera och samtala om det, var tanken för GOF-utflykten de 8 september. Vi, tio personer, samlades vid gravfältets parkering kl 10 och promenerade runt i gravfältet en timme innan det var dags för kaffepaus. Förutom samtal om historia och forntida landskap kunde vi också se en och annan fågel, bl.a. flera vråkar och örnar. Plötsligt kom en brun glada cirklandes förbi!

Observationerna föranledde diskussion om hur man kan veta något om fåglar i forntiden. Benrester i gamla sophögar (s.k. Kökkenmöddingar), som den i Stora Förvar på Stora Karlsö, är ett exempel. Där har man bl.a. hittat förvånansvärt mycket örnfötter. Det verkar ha varit gott om örnar på stenåldern! Även i gravar hittar man ibland gamla fågelben. I Gålrums gravar från yngre bronsålder har ett enda fågelben av okänd art hittats.

Foto: Per Smitterberg

Vi förvånades också över den omblomning som många växter har i år efter den heta och torra sommaren. Ett stort slånbärssnår var helt översållat av vita blommor! Efter fikapausen tittade vi närmare på det stora bronsåldersröse som ligger nära vägen. Mycket av gravfältet har en gles betad tallskog. Ett landskap som nog var vanligt under bronsåldern och järnåldern). Det lämpade sig för olika arter, liksom att stora delar av ön var våtmarker med ett vimmel av änder och varade. Så småningom avslutades utflykten med att sparvhök och tornfalk snabbt passerade förbi, arter som fanns även i Gotlands forntid. Utflykten var också en del i ”kulturarvsdagen” en nationell/europeisk dag med Riksantikvarieämbetet.

 

Tomas Carlsson

Snoderviken och Klase den 26 augusti 2018.

Väderprognosen skiftade vilt dygnen före utflykten och så sent som tio minuter före samlingen vid Sproge kyrka kom en intensiv regnskur. Men när klockan slog åtta och de tolv utflyktsdeltagarna samlades var det uppehåll, vilket sedan höll sig resten av tiden! Den här utflykten räknar undertecknad numera som en av de viktiga traditionerna under fågelåret på Gotland. Efter den obligatoriska inledningen med information körde vi omgående ner till fiskeläget Klase med sina underbara omgivningar av fint betade strandängar och skyddade laguner och vikar. Vattenståndet var väl i högsta laget för att attrahera större mängder med rastande vadare, men vid sammanräkningen mot slutet blev det ändå en god och väntad utdelning. I hagen innanför fiskeläget rastade ett gäng storspovar och knappt hann vi ur bilarna när två storlommar drog nära och fint över våra huvuden. Tyvärr så raskt att inte alla hann med. Nu var det dags att spana över ängar och laguner mellan fiskeläget och Rullen i norr. Ett rejält gäng tofsvipor rastade på revet tillsammans med krickor, brushanar, några stjärtänder och kustpipare. En subadult havsörn gjorde några halvhjärtade jaktförsök utanför hamnen.

Storlom. Foto: Per Smitterberg

Efter en välkommen fikapaus i fiskeläget samlades nya krafter för sista skådarsvängen ner till fågeltornet och den fina viken. En fin buskskvätta lockade till närstudier medan gluttsnäppor, svartsnäppor och en ensam myrspov räknades in. Som jag skrev i början var vattennivån för hög och större volymer av vadare uteblev. Däremot stod ett rejält gäng med grågäss i viken tillsammans med ännu fler krickor och gräsänder. Som slutkläm drog en gammal havsörn förbi på sin väg från en ”misslyckad” jakt och försvann in över socknen. Jag tackar mina tappra deltagare för fint umgänge på denna vackra plats. Höll i pennan gjorde

 

Per Smitterberg.

Nisseviken den 19 augusti.

Fjorton tappra slöt upp för att “nybörjarskåda” vadare tillsammans med Sivert Söderlund och mig i det soliga men lite blåsiga vädret. Nisseviken bjöd på 12 olika arter där vadarna stod för det största antalet. Efter lite fika och botaniserande i säljlådan bar det iväg till Näsudden (Bodudd). Där hade vi lite mindre vadare att skåda på, men mycket trevligt ändå. Det var en uppskattad nybörjarskådning.

Vid pennan Sven-Olof Lundgren

Kärrsnäppa. Foto: Per Smitterberg.

Du är väl beredd inför höstens fågeläventyr?

Du glömmer väl inte att vara försedd med föreningens guidebok, som hjälper Dig till den bästa fågelupplevelsen på Gotland? Vi erbjuder boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

På gång!

7 oktober Gäss och lommar vid Kuppen

Har vi bara ”vindarna med oss” är det hög tid för de arktiska gässen, änderna och lommarna att flytta förbi vår kust. Packa en rejäl matsäck, ta med något att sitta på. Samling kl. 07:00 där kustvägen tar slut, vid sjömärket på Kuppens östra hörn. Ledare och...

Tisdag 23 oktober Vadare du möter på Gotland

Vi kryper ut i gyttjan tillsammans med Torsten Green-Petersen och får se på vadare av olika slag. Det blir exempel på unga och gamla fåglar, både gotländska och sibiriska. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Clas Hermansson tel. 070...

Onsdag 7 november Nattens och dagens magiska fåglar

Berättarkväll med fågeltema, blandning av folklore och berättelser om fåglar runt brasan i berättarrummet. Om spelmannen som fick ett slag på axeln av spökena, eller var det kattugglan. Vad ska du göra om du blir dårad av göken? Samling på Klintehamns bibliotek kl....

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

6 + 15 =