GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sidensvansar, Hangvar. Foto: Per Smitterberg

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Nyhamn i Lummelunda lördagen den 24 mars 2018

Efter flera år med tidiga sträckrörelser av ejder borde slutet av mars vara optimalt, särskilt om man skulle ha chansen att även se någon praktejder i flockarna. Nio personer samlades därför vid fiskeläget i Nyhamn i gråmulet, något kylslaget väder med friska sydvästliga vindar. Men vår målart för dagen uteblev nästan helt under den timme vi något frysande stod kvar på platsen. Sammantaget sågs enbart 22 ejdrar sträcka norrut.

Även i övrigt var sträcket närmast obefintligt. Knölsvanar, storskarvar, knipor och storskrakar flög i båda riktningarna längs kusten. Norrut flög några sångsvanar. En storlom kom norrifrån och landade en bit ut i sjön, varefter den försvann i vågorna. I vågorna sökte skrattmåsar, fiskmås och gråtrut efter något ätbart. När en skrattmås fått tag på en småfisk blev den hårt uppvaktad av två gråtrutar på rövarstråt. Närmare stranden fanns gräsandspar och gravänder. Då det rådde lågvatten i sjön födosökte de runt stenar för att hitta sin mat.

Korp, kråka och kaja flög över skogen i öster, en ringduva landade vid stranden och en förmodad ängspiplärka hade vänt söderut. Den enda insträckande fågeln blev den sånglärka som drillande fortsatte österut till någon lämplig åker att häcka på.

Deltagarna fick ett hyfsat lä mellan bodarna. Foto: Per Smitterberg

Då vi tröttnat på det uteblivna sträcket vid Nyhamn och fötter och övrig kropp började bli lite för avkylda begav vi oss till Lummelunds bruk en bit söderut längs kusten. Trots ivrigt letande hittade vi ingen strömstare i den för tillfället strida strömmen i ån. I parken sjöng talgoxe, blåmes, nötväcka och domherre. Vid dammen norr om ån slog en gärdsmyg sin snabba drill samtidigt som gräsänder och storskrakar vilade ut i den nyligen öppnade vaken. Utanför åmynningen fanns en flock gravänder söderut och en större flock knipor åt norr. Inte så mycket här heller med andra ord, varför vi avslutade dagens exkursion just som solen bröt igenom molnen.

Jörgen Petersson

Ringmärkning – spännande mysterier som ”avslöjas”

En värmande sol till trots fick ändå 33 nyfikna fågelintresserade att den 18 mars bänka sig på Almedalsbiblioteket, för att få veta mer om den del av fågelforskningen där man håller på med ringmärkning. Thord Fransson, förste intendent på Naturhistoriska Riksmuseet och ansvarig för Ringmärkningscentralen, besökte Gotland för att delge oss både historik och nya spännande rön i detta fack av ornitologin. Det var faktiskt på Göteborgs naturhistoriska museum som man 1911 startade upp svensk ringmärkning, men två år senare fanns verksamheten på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Sedan 1960 är det Ringmärkningscentralen (RC) som har det nationella ansvaret. Sedan starten har närmare 15 miljoner fåglar ringmärkts i Sverige och drygt 300 000 fåglar får en ring varje år. Majoriteten av fåglarna märks på ett antal fågelstationer, varav Ottenby och Falsterbo är de största. Sen finns ett stort antal mindre fågelstationer varav vi har Sundre fågelstation som sedan mitten på 1970-talet årligen bedriver sin verksamhet i öns sydligaste socken. Det bedrivs också ett antal specialprojekt där man ofta inriktat sin forskning, där individmärkning av fåglarna ingår, på en särskild art. Ofta ingår då färgmärkning av fåglarna för att man skall kunna följa individerna i fält utan att behöva återfånga dom.

När det gäller våra fåglar kan man indela de svenska arterna i tre kategorier, kort- medel- och långdistansflyttare. Fjällvråkar som kanske nöjer sig med att övervintra i Skåne eller Danmark tillhör den första kategorin, medan t.ex. rödhaken flyttar till mellan- eller sydeuropa under vintern. Slutligen har vi långdistansflyttarna, där en majoritet av främst våra sångare, flugsnappare och svalor ingår, som väljer att flytta ner i mellersta eller södra Afrika. Man har gjort beräkningar över antalet fåglar som är i rörelse under dessa flyttningar och kommit fram med sanslösa siffror. Som exempel kan vi ta Sveriges oftast vanligaste fågelart, lövsångaren, som beräknas häcka med 10-15 miljoner par i landet. När dessa föräldrafåglar tillsammans med årets ungar som kommit på vingarna lämnar landet är det uppskattningsvis mellan 40-50 miljoner lövsångare det handlar om!

Thord Fransson som höll detta fängslande föredrag

Med Gotland som utgångspunkt kan vi slutligen nämna en del spännande fakta. Till dags dato har 11 332 ex av de som märkts på vår ö, återfunnits på någon annan plats. Det kan förstås vara att de förolyckats men även att de fångats på någon annan fågelstation och fått sin ring avläst. En fågelart som valde Gotland när Sverige skulle koloniseras är ju rosenfinken. En art som under 1900-talet invandrat från sydost. Genom att förse individer med s.k. ljusloggar har man kunnat följa dessa fåglars flyttväg till och från övervintringsområdena på Indiska halvön. Sammanfattningsvis var det verkligen värt att krypa inomhus trots solen och lyssna på detta spännande föredrag. PS: om du klickar på bilderna så får du upp dem i helskärmsstorlek (gäller alla bilder som publiceras på hemsidan). DS

Per Smitterberg

 

 

Fågelvandringen längs Norderstrand

Den andra vandringen kring stan genomfördes idag måndag med start på Norderstrand. Vädermässigt mycket bra och med svag vind ifrån SO blev det behagligt. 15 glada personer samlades vid starten för att gå till Flundreviken och tillbaka förbi Gustavsviks semesterby, Talludsgatan och åter till målgång.

Fågelspaning i Flundreviken. Foto: Leif Berglund

Det blev 25 arter sedda och hörda fåglar, vilket är mycket bra en vinterdag under två korta timmar. Noterbart är att få se både bläsand och kricka i sina fina dräkter nära stranden, sågs bra även utan kikare. Under i stort sett hela vandringen sjöng blåmes, talgoxe, grönfink längs vägen. Vid Gustavsvik såg vi en stor flock med steglitst ett träd en av de mest färggranna småfåglar vi har, för några var det första gången de sågs.

Påminner om nästa gång 9 april samling på P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg. /Sivert Söderlund

Stora vingar över Hoburgsklippan

Under vintern är det ofta lätt att komma våra stora örnar nära. Speciellt nere vid Hoburgsklippan i Sundre gillar de att hänga över krönet och spana. Idag den 3 mars höll närmare 10 havsörnar, 1 kungsörn och 1 pilgrimsfalk till där och bjöd på uppvisning. Passa på och njut av de stora fåglarna innan de drar sig tillbaka och blir ”hemliga” under häcktiden.

Havsörn. Foto: Per Smitterberg

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg

Ung pilgrimsfalk. Foto: Per Smitterberg

Klintehamns hamn 11 februari 2018

I söndags anordnade föreningen sin snart traditionella vinterutflykt för nybörjare till Klintehamns hamn. Man får alltid räkna med oväder så här års, så det är alltid ovisst hur det kommer att gå. Det var en vass vind från ost med lite tunna snöbyar i men trots det blev vi 21 deltagare. Vi hittade lä bakom en av byggnaderna och letade av fåglarna i inre hamnen där man kommer väldigt nära. Sen flyttade vi oss till småbåtskajen och gjorde till sist en avslutande vandring ut på Varvsholm i hopp om att hitta lite småfåglar. Där pågick ett intensivt arbete med röjning, sågning och eldning vilket gjorde det svårt att hitta några alls.

Arterna vi hittade i hamnen är de vanliga som brukar övervintra där: vigg, bergand, brunand, gräsand, sothöna, smådopping, salskrake, storskrake, storskarv, knölsvan, sångsvan och som brukligt några nyinkomna gravänder.

Salskrakar i Klintehamn. Foto: Per Smitterberg

Ledare var Sven-Olof Lundgren och Sivert Söderlund

På gång!

Söndag den 8 april Vårfåglar på Fårö

Nu har många av vårens fåglar anlänt. Dags för en trevlig utflykt till träsk och vikar på vackra Fårö. Kom ihåg fikakorgen och kontrollera Fåröfärjans tidtabell. Samling kl. 09:00 vid Fårö kyrka. Ledare och kontaktperson Lars-Erik Broman tel. 070 82 80...

Måndag 9 april Fågelvandringar kring stan för daglediga

I samarbete med Studiefrämjandet arrangerar vi dessa små utflykter under våren. Idag sker samling P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg kl 09:30. Vandringen pågår ungefär 2 timmar. Lätt vandring, klädsel efter vädret. Ta gärna med kikare. Inga krav på medlemskap,...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

Skicka en e-post till clas.hermansson@telia.com och beställ boken. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar kommer boken att vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

7 + 10 =