GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

Aktuellt

Meddelanden

Information från styrelsen

Det har hänt mycket inom Gotlands Ornitologiska Förening under 2016. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg Sivert Söderlund som vice ordförande, Mattias Andersson som kassör och Clas Hermansson som sekreterare.  Vi har hittills haft sex styrelsemöten under året. Från dessa kan vi bl.a. rapportera följande:

  • Vi skall fortlöpande informera om styrelsens verksamhet på GOF:s hemsida.
  • Vi kommer att ta fram nya stadgar som är anpassade till verksamheten inför årsmötet 2017.
  • Vi har beslutat att bygga ett fågeltorn vid Storården, norr om Burgsvik. Dispens från strandskyddet har erhållits och nästa steg är att erhålla bygglov. Tornets utförande kommer att motsvara det som finns på östra stranden av Paviken.
  • Vi har tagit fram en informationsfolder som översiktligt beskriver vår verksamhet. Den skall användas som information om GOF vid utflykter och inneträffar.
  • Vi skall påbörja arbetet med en bok som har arbetsnamnet Gotlands fåglar. Intresserade kommer att kallas till ett inledande möte under november 2016.

Sist, men inte minst, GOF:s synpunkter om etablering av vindkraft vid Boge och Forsvidar har bidrag till avslag i domstolar. Ett bevis på vår tyngt som remissinstans för skydd av fågelfaunan.

Clas Hermansson

Skåda fåglar på Gotland – ny bok

Vår bok är nu färdig och kan beställas direkt av oss eller köpas via bokhandlare. Boken är fylld med beskrivningar av gotländska fågellokaler, specialkapitel om bl.a. rovfåglar, ugglor och vadare. Engelsk sammanfattning. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor.

Boken kan köpas fraktfritt av oss. För utlandet tillkommer extra fraktkostnad. Pris 295 Kr.

Använd följande adress för bokbeställning: clas.hermansson@telia.com

Kom ihåg att skriva Ditt namn och leveransadress i e-posten.

Rättelse om P-plats i Skåda fåglar på Gotland

I den nyligen utkomna boken Skåda fåglar på Gotland har det blivit angivet en P-plats för besökande skådare som enligt markägaren är ytterst olämplig. Det gäller lokal nr 90, Fårösunds hamn, på sidan 286 i boken. Den föreslagna P-platsen längs Kustparksvägen utgör en trafikfara och olägenhet för de boende. Därför rekommenderar jag att Du som besöker området parkerar vid Idrottscentret eller ”pjäshallen” som ligger före början på bostadsområdet längs Kustparksvägen. Det blir endast en extra promenad på ett hundratal meter.

Jag hoppas på förståelse för detta!

Per Smitterberg

sfpg

 

På gång!

Pubafton fredagen den 18 november

Snart är det dags för den årliga skådarpuben på Black Sheep Arms i Visby. Vi träffas fredagen den 18 november kl. 19:00. Vi garanterar en trevlig kväll, god mat och dryck samt inte minst många skrönor om höstens fågelskådande. Du som anmäler Dig kommer att få menyn...

Japan runt på 17 dagar – inneträff den 15 nov

Mattias och Mattias berättar om sin resa till Japan under februari 2016. En spännande resa från Hokkaido i norr till Okinawa i söder. Plats: Vita Huset på Ekmansgatan 11. Tid: klockan 18.00....

Söndagen 23 oktober – Hummelbosholm i Burs

Det var länge sedan vi hade en utflykt till denna udde, som är en välbetad strandäng med enbuskar. I slutet på oktober kan enbuskarna och vinterståndarna dölja små hemligheter från öster. Längst ut på udden kan det stå andra spännande arter. Norr om finns den...

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Det var inte slut med Isabella!

Den enorma vågen av rara fågelarter från Asien bara fortsätter, dag efter dag. Vi fick ju en ”normal” försmak med lite tajgasångare i september, men sen gick proppen ur. Tvåsiffrigt antal sibiriska järnsparvar, brunsångare, ökenstenskvättor med mera. Hur länge håller det på, vad hittar vi inte och vad hittar DU snart? Ut och njut av läget!

 

vitg-busk-161020-22

Vitgumpad buskskvätta, okt 2016. Foto: Per Smitterberg

 

sib-jarnsparv-161014-29

Sibirisk järnsparv, okt 2016. Foto: Per Smitterberg

 

Per Smitterberg

Äggsamlare, även idag

Jag tror alla blev ordentligt omtumlade när Tomas Birkö, som jobbat åt polisen kring faunakrimialitet, höll sin föreläsning på Vita Huset på senaste inneträffen.

Vi som intresserar oss för fåglar anar nog inte att det förekommer både boplundringar och att det finns folk som ägnar sig åt äggsamlingar idag. Man tror ju att det är länge sedan man höll på med sådant. Det väckte en del förstämning när Tomas avslöjade mycket av vad som framkommit i polisutredningarna. Ett 30-tal åhörare satt väldigt tysta och lyssnade på hans spännande berättelser. Det väcker lite tankar om att dölja rapporterna på Artportalen när det gäller häckningar. Även en mindre hackspetts häckning fanns noterad i en av en äggsamlares anteckningar.

Sivert Söderlund

Ny publikation över Gotlands fåglar planeras

Gotlands Ornitologiska Förenings styrelse har beslutat att påbörja arbetet med en publikation som har arbetsnamnet “Gotlands fåglar”. Vi har funnit att det finns ett stort behov att göra en heltäckande dokumentation över fåglarna på Gotland. Förutom de artiklar som finns i vår tidskrift Bläcku, äldre böcker och rapporter från Länsstyrelsen är mycket lite publicerat. Vi får gå tillbaka till Nils Nohréns dokumentation från 1958 för att finna omfattande uppgifter om Gotlands fåglar.

Det finns i dagsläget inget beslutat om projektets organisation och innehåll. Därför vill föreningen ta vara på alla idéer och synpunkter från våra medlemmar. Alla intresserade medlemmar skall ha möjlighet att bidra med synpunkter och idéer på en uppstartsträff. Därefter kommer styrelsen besluta hur vi skall arbeta vidare med projektet.

Boka in torsdagen den 10 november, kl. 18:00.

Vi träffas på Brf Linden, Visborgsgatan 28, Visby.

Föranmälan om deltagande till undertecknad senast söndagen den 6 november.

Clas Hermansson

tel. 0702 54 03 95

clas.hermansson@telia.com

 

 

Äntligen Isabella!

Vissa fågelarter pratas det mer om än andra. Varför ses de så ofta på andra ställen i landet men de landar inte på Gotland. Oftast handlar det förstås om en slump, men sen kan det handla om naturliga förklaringar. Olika arter har ju olika flyttvägar. Men så hände det äntligen. När den gästande skådaren Martin Berry spanade fåglar ute på Näsudden den 6 oktober, hittade han en skum ljus stenskvätta på strandbackarna vid Bodudd. Efter lite bildanalyser kom man fram till att det rörde sig om en isabellastenskvätta!! Det var redan eftermiddag men ett antal skådare, som fanns i närheten, hade lyckan att hinna fram och se den. På fredag morgon, jag anlände efter nattjobb klockan åtta, var det redan ”kö” och bilarna stod längs ”vägs ände”. Fågeln var bevakad nästan hela tiden, men smet undan då och då. Den favoriserade två områden, de kortbetade gräsytorna ute mot uddens spets eller markerna närmare grinden.

 

Isabellastenskvätta 161007

Isabellastenskvätta, Näsudden, 161007. Foto: Per Smitterberg

 

Tillbaka till arten. Varför den vägrat att besöka Gotland är lite av ett mysterium men förmodligen endast en slump. Däremot har vi ju haft glädjen att hitta ett större antal av ”kusinerna” ökenstenskvätta och nunnestenskvätta. Nu ”fattas” bara medelhavsstenskvättan! Det kan också nämnas att under fredagen hittades dessutom tajgasångare, kungsfågelsångare, brunsångare och sibirisk piplärka. Till sist ska det sägas att fynden av arterna ännu skall behandlas och godkännas av Rrk och Rk.

Per Smitterberg

Brott och straff – inneträff den 11 oktober

Ett föredrag om faunakriminalitet

Thomas Birkö har jobbat som sakkunnig åt Polisen i ärenden kring faunakriminalitet bl.a. med äggsamlingsbrott.

Plats: Vita Huset på Ekmansgatan 11. Tid: klockan 18.00.

Välkomna!

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen. Media hänvisas till styrelsen pressansvarige:
Sivert Söderlund, telefon 0498-21 84 31.

3 + 12 =