GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

Aktuellt

Meddelanden

Rapportera häckande skator

Vi är intresserade av alla rapporter av häckande skator. Det är också värdefullt med rapporter om ansamlingar av skator på nattplats. Var noggrann med beskrivning av plats och tid. Du kan rapportera på Artportalen eller direkt till Clas Hermansson, e-post clas.hermansson@telia.com och mob.nr 0702 54 03 95.

Foto: Leif Berglund

Anledningen är att de beräkningar och uppskattningar som tidigare gjorts av skatornas förekomst på Gotland (200-400, 800 och 2 000 par) varierar i sådan stor grad att det är dags att försöka få en så noggrann uppfattning av förekomsten som möjligt. Detta är en del i arbetet med publikationen Gotlands fåglar.

Clas Hermansson

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

Skicka en e-post till clas.hermansson@telia.com och beställ boken. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar kommer boken att vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Information från styrelsen

Det har hänt mycket inom Gotlands Ornitologiska Förening under 2016. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg Sivert Söderlund som vice ordförande, Mattias Andersson som kassör och Clas Hermansson som sekreterare.  Vi har hittills haft sex styrelsemöten under året. Från dessa kan vi bl.a. rapportera följande:

  • Vi skall fortlöpande informera om styrelsens verksamhet på GOF:s hemsida.
  • Vi kommer att ta fram nya stadgar som är anpassade till verksamheten inför årsmötet 2017.
  • Vi har beslutat att bygga ett fågeltorn vid Storården, norr om Burgsvik. Dispens från strandskyddet har erhållits och nästa steg är att erhålla bygglov. Tornets utförande kommer att motsvara det som finns på östra stranden av Paviken.
  • Vi har tagit fram en informationsfolder som översiktligt beskriver vår verksamhet. Den skall användas som information om GOF vid utflykter och inneträffar.
  • Vi skall påbörja arbetet med en bok som har arbetsnamnet Gotlands fåglar. Intresserade kommer att kallas till ett inledande möte under november 2016.

Sist, men inte minst, GOF:s synpunkter om etablering av vindkraft vid Boge och Forsvidar har bidrag till avslag i domstolar. Ett bevis på vår tyngt som remissinstans för skydd av fågelfaunan.

Clas Hermansson

På gång!

Tisdagen 30 maj – Nattsångare

Nattsångare på Linamyr. Där trivs  gräshoppsångaren  men även vaktel och kornknarr kan höras  och kanske ett hoande  av nån uggla också. Samling vid Vallstena kyrka kl. 21.00. Leder gör Lars  Brolund tel. 076 8317093

Onsdagen 7 juni – Kvällsutflykt

Vi besöker lokalerna 81, 82, 83 i vår bok  ”Skåda fåglar på Gotland” Bogeviken Sjuströmmar, Vägumeviken,  Asunden. Boken kommer att kunna köpas på platsen. Nu är det som mest hektiskt i  fågelvärlden,  det kan bli många spännande upplevelser. Samling kl 18.00 vid...

Onsdagen 14 Juni – Östergarns prästänge

Fåglar och folklore – berättelser i ett Gotländskt änge. Fågelskådning på vanliga fågelarter typiska för ett änge, samt en del om den folktro och berättelse som finns runt dessa arter. Samling vid kyrkan strax bredvid klockan 18.00. Leder gör Tomas Carlsson...

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Magisk kväll i Lummelunds bruk

Kvällsvandringen i Lummelunds bruk den 23 maj samlade 27 deltagare från sju av våra landskap. Fantastiskt roligt att så många upptäcker och deltar i våra aktiviteter. Vädret var det allra bästa, solsken, ljummet i luften och vindstilla.

Lummelundsbruk, 2017-05-23. Foto: Clas Hermansson

Kvällens fågellista slutade på 42 arter. Bland dessa fanns två storlommar på blankvattnet utanför stranden, en rörhöna i dammen, spillkråka i parken och en karminröd sjungande rosenfink. Lummelunds bruk är en av Gotlands pärlor under årets alla årstider. Jag är tacksam för att fått leda en vandring i ett av mina favoritområden på Gotland.

Clas Hermansson

Tisdagen 23 maj Tättingkonsert  Lummelundsbruk

Tättingkonsert i parken, Lummelundsbruk. Försommaren med alla vanliga (och möjligen sällsynta) gäster fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden. Vi samlas på nedre parkeringen kl 18.00. Tag  gärna med lite kvällsfika som kan smaka gott i försommarkvällen. Leder gör Clas Hermansson tel: 070 2540395.

Näsudden första maj

Vi blev 18 deltagare som samlades vid vindkraftscentret på Näsudden första maj då GOF anordnade en utflykt till Näsuddens östra strand. Vädret var det bästa med solsken och svag vind från sydost.

Starten utgick från det sydligaste vindkraftverket där det finns en bra plats för att ställa bilar. Bland fåglar som vi såg var små och silvertärna, snatter och stjärtand, myrspov och gluttsnäppa, kungs och havsörn, ängspip och trädpiplärka. De båda örnarna som flög över såg till att de övriga fåglarna fick lätta och ställa sig på andra ställen, ibland långt bort.

Alla var överens om att det är en väldigt bra fågellokal och som de flesta aldrig besökt.

Sivert Söderlund

Måndagen 1 maj Näsuddens östra strand

Troligen första gången en utflykt i GOF:s regi går till Langård och Tvärård på Näsuddens östra strand. Här finns strandängar som troligen få har besökt men som jag tycker är bland de absolut bästa vadarlokalerna vi har. Samling kl. 9.00 vid vindkraftscentret på Näsudden. Kom ihåg ta med fikat. Skodon som tål vatten krävs. Leder gör Sivert Söderlund tel. 070 3326677.

Söndagen 7 maj Fågelskådningens dag

Vi vandrar vi på de alltid spännande Södra Hällarna nära Visby. Nu har flera av sångarna anlänt så det kan bli många ljudliga strofer. Vi samlas på den nya P-platsen strax söder om Leva kl. 9.00. Leder gör Fredrik Gustavsson tel.070 6605

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen. Media hänvisas till styrelsen pressansvarige:
Sivert Söderlund, telefon 0498-21 84 31.

14 + 11 =