GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

Aktuellt

Meddelanden

Ge bort 100 fågellokaler i Julklapp !

Funderar Du på årets julklappar? Gotlands Ornitologiska Förening har svaret. Ge bort 100 fågellokaler! Vi erbjuder boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt (ordinarie pris 295:-). Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

Skicka en e-post till clas.hermansson@telia.com och beställ boken. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar kommer boken att vara signerad av författaren Per Smitterberg. Erbjudandet gäller till den 31 december 2016.

sfpg

 

Information från styrelsen

Det har hänt mycket inom Gotlands Ornitologiska Förening under 2016. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg Sivert Söderlund som vice ordförande, Mattias Andersson som kassör och Clas Hermansson som sekreterare.  Vi har hittills haft sex styrelsemöten under året. Från dessa kan vi bl.a. rapportera följande:

  • Vi skall fortlöpande informera om styrelsens verksamhet på GOF:s hemsida.
  • Vi kommer att ta fram nya stadgar som är anpassade till verksamheten inför årsmötet 2017.
  • Vi har beslutat att bygga ett fågeltorn vid Storården, norr om Burgsvik. Dispens från strandskyddet har erhållits och nästa steg är att erhålla bygglov. Tornets utförande kommer att motsvara det som finns på östra stranden av Paviken.
  • Vi har tagit fram en informationsfolder som översiktligt beskriver vår verksamhet. Den skall användas som information om GOF vid utflykter och inneträffar.
  • Vi skall påbörja arbetet med en bok som har arbetsnamnet Gotlands fåglar. Intresserade kommer att kallas till ett inledande möte under november 2016.

Sist, men inte minst, GOF:s synpunkter om etablering av vindkraft vid Boge och Forsvidar har bidrag till avslag i domstolar. Ett bevis på vår tyngt som remissinstans för skydd av fågelfaunan.

Clas Hermansson

På gång!

Mellandagsfåglar i Visby den 30 december.

Vi tar reda på vad staden kan erbjuda i fågelväg mitt i vintern. Vi besöker bland annat Almedalen, Botaniska trädgården samt Strandpromenaden. Det finns även möjlighet att köpa guideboken Skåda fåglar på Gotland. Samling vid Almedalsbiblioteket kl 10:00. Ledare:  Per...

Inneträff den 13 december

Hur är det att skåda fågel på savann och regnskog i Afrika? Vi skall med ord och bild berätta om våra upplevelser bland sekreterarfåglar, gnuer, vävare, solfåglar, elefanter och gamar. Hur bodde vi och hur fungerade guider och transporter. Välkomna Sten och Ann...

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Fågeldirektivet ändras inte

EU-kommissionen har idag beslutat att behålla Art- och habitat och Fågeldirektivet utan ändring. Det har under en tid prövats om ändringar ska ske, inte minst har vissa intressen önskat att direktiven ska mildras. I samband med beskedet meddelas även att kommissionen ska ta fram en plan för att stärka och bättre implementera direktiven hos de olika medlemsländerna. Beskedet är mycket viktigt och glädjande för alla oss som värnar fågel- och naturskyddet. En direkt koppling till direktiven är Artskyddsförordningen som garanterar hänsyn till till exempel hotade fågelarter, vilket bland annat aktualiserats vid vindkraftsetableringar i värdefulla områden på Gotland.

Måns Hjernquist

Fågelinfluensa på Gotland

Under hösten har fågelinfluensa cirkulerat runt om i Europa. De första fallen påträffades vid provtagning av vilda fåglar i Ryssland nära gränsen till Mongoliet. Därefter har virus spridits och påträffats i flera länder i Europa och nyligen även i Sverige. Förra veckan hittades en havsörn på marken på södra Gotland och som visade tydliga tecken på störningar på det centrala nervssystemet. Örnen omhändertogs och prover togs som påvisade förekomst av fågelinfluensan.

Denna variant av virus är av typen H5N8 och klassas som högpatogen. Däremot finns inga kända fall av smittade människor. Viruset orsakar sjukdom hos fåglar, ofta med dödlig utgång. Spridningsmönstret indikerar att H5N8 finns hos vilda sjöfågelbestånd och att det är relativt vitt spritt.

Foto: Jan-Eric Hägerroth

Influensavirus finns naturligt hos vilda fåglar, främst olika vattenlevande arter som änder och gäss. Normalt orsakar detta ingen sjukdom hos fåglarna. En tredjedel av alla testade gräsänder vid Ottenby bär t.ex. på något lågpatogen influensavirus. När vissa av dessa virustyper smittar tama fåglar (fjädefä) så kan det ändras och därefter orsaka allvarlig sjukdom, även för vilda fåglar när det sprids tillbaka. Havsörnen på Gotland visar på riskerna för spridning också till andra artgrupper, i detta fall genom att örnen sannolikt ätit en smittad sjöfågel. I vissa fall kan ett virus spridas från fågel till ett däggdjur (oftast gris) och därigenom mutera till att bli smittsamt för människor.

Om ni ser misstänkta fall av fågelinfluensa eller hittar döda fåglar, särskilt om det finns flera individer, så kontakta undertecknad eller direkt till Länsstyrelsen eller SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Måns Hjernquist

Nytt möte om publikation Gotlands fåglar

Nu skall vi arbeta vidare med projektet Gotlands fåglar. Vi träffas onsdagen den 14 december kl. 18:00 på Brf Linden, Visby. Föranmälan om deltagande till undertecknad senast måndagen den 12 december.

Alla intresserade medlemmar är välkomna.

Clas Hermansson

tel. 0702 54 03 95

clas.hermansson@telia.com

Långväga besök i Visby

Sedan några dagar har en svart rödstjärt av underarten phoenicuroides varit synlig i norra delen av Visby hamn. Det är en ovanlig gäst, som häckar så långt österut som Kina och Mongoliet. I hamnen har de senaste dagarna också två snösiskor setts födosöka vid parkeringen söder om Kallbadhuset. Inte lika ovanliga, men nog så svåra att artbestämma då likheterna med gråsiska är påfallande. Även snösparvar har setts i området. Vid reningsverket söder om hamnen har en forsärla visat upp sig fint.

Allt som allt ett flertal spännande arter, lättillgängliga för fågelintresserade Visbybor.

Erik Fröding

snosiska-erik-froding-161113

Snösiska, Visby hamn, 2016. Foto: Erik Fröding

 

Fortsatta besök från öster

Som berättats tidigare har det de senaste veckorna varit fullt fart i skådar-Sverige. De östliga vindarna har givit oss observationer av flera intressanta östliga arter här på Gotland. I fredags var det dags igen! Då hittade Mattias Gerdin en ökensångare vid stranden, nordväst om Örnkull på östra Gotland. Den hittades i skymningen, och i gryningen på lördagmorgonen  – i regn och rusk – var det gott om hoppfulla skådare på plats. Den eftersöktes i en dryg timme, varefter den till slut återfanns av GOF:s medlem Åsa Björnholm.

Ökensångare i höstregnet, oktober 2016. Foto: Erik Fröding

Idag, den 23 oktober, sågs också en större piplärka vid Själsö norr om Visby. Denna art är en sällsynt men årlig östlig gäst. Dennis Nyström upptäckte den, och reagerade på att den hade ett avvikande lockläte. Fler skådare anslöt och det diskuterades om det eventuellt kunde röra sig om en mongolpiplärka istället. Arterna är mycket svåra att skilja åt, och det krävs inte sällan foto eller inspelning av lockläte för säker artbestämning. Analys av tagna bilder visade att det rörde sig om en större piplärka.

Erik Fröding

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen. Media hänvisas till styrelsen pressansvarige:
Sivert Söderlund, telefon 0498-21 84 31.

5 + 11 =