GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 
Gravandhane. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

En gulgrå besökare!

Idag small det till vid Hoburgen i Sundre. Jörgen Petersson, en av öns tyngsta slitvargar i fält, fick lyckan att hitta en riktig raring i den friska blåsten. En gulgrå sparv, till vardags hemmahörande i Turkiet med omnejd, hade lyckats felnavigera en ”aning” och hamnat på Gotlands sydspets. Så fort ryktet var ute (via Birdalarm, Facebook mm) fick nog många förmiddagskaffet i fel strupe. Själv höll undertecknad till på ett hygge på norra Gotland och ringmärkte havsörnar! Nåväl, det ska också göras. Fågeln hade den goda smaken att vara tämligen stationär i området runt Hoburgsklippan och fältet öster om. Nu får vi innerligt hoppas att den får i sig näring och fixar en kylig övernattning. Ryktet säger att det bokats ett antal biljetter med Destination Gotland! Redaktionen sänder ett innerligt GRATTIS till upptäckaren Jörgen och alla ni andra lyckliga.

Per Smitterberg

Den gulgrå sparven på kalhällarna vid Hoburgsklippan. Foto: Fredrik Anmark.
Här en närbild på den lilla godingen. Foto: Lars Anmark.
En riktigt lycklig upptäckare (Jörgen Petersson), förstås i bildens mitt! Todda Jeppsson och Gösta Reiland tillhör det gamla gardet i Sundregruppen. Foto: Jim Sundberg (till höger).

Ålarve i Ronehamn den 12 maj 2019

När man som utflyktsledare möts av sol från en blå himmel, mild bris och 22 fågelsugna deltagare så går mungiporna uppåt. Vilken underbar söndag det blev! Den obligatoriska inledningen från undertecknad avbröts (positivt) flera gånger. Först när jag fick för mig att visa hur man skiljer ladu- och hussvalan åt och några minuter senare fick peka ut en fin havsörn som flög rakt över våra huvuden. Men vi fick även en fin introduktion och beskrivning från Roger Lundberg, Eke, som står för de betesdjur som håller området i sådant fint skick. För tillfället är det lamm som står för jobbet här vid Ålarve. I min värld är sådana här samarbeten mellan markägare eller kontrakterade djurägare som står för den här formen av landskapsvård något mycket värdefullt. Området som valts för dagens fågelskådning är, för dig som inte varit där, en av ön mer lättillgängliga och innehållsrika lokaler. Här får man ett rikt utbud av den gotländska strandängens alla karaktärsarter. Fisk- silver och småtärnor, skärfläckor, större strandpipare, rödbenor och givetvis strandskator, tofsvipor fyller området med sina olika läten och flyktlekar. Skedänder, krickor, gravänder, vitkindade gäss och småskrakar vilar eller födosöker i de grunda vikarna och gräsklädda strandkanterna. Sädesärlor och stenskvättor letar flygfän bland stenarna medan sånglärkan hänger i sitt himlasnöre över våra huvuden.

Efter många skådarstopp hade vi nu kommit till den fina och bekväma rastplatsen där en ”utpumpad” skådare kan få vila benen och inta en godfika. Många kloka frågor ställdes och förhoppningsvis kom lika vettiga svar i retur. Samtal och möten, lika viktigt som nya arter! Vi hade nu fått ny kraft att gå ut till ”vägs ände” på Langård, där man blickar ut mot den lilla holmen Getorskär. Där finns en koloni storskarvar samt diverse måsfåglar och mera änder. Söderut, vid stränderna mot Sigdesholm, gick en del gråhägrar och fiskade. Vi hade nu hållit på med fågelskådandet i drygt tre timmar och samtliga tycktes mer än nöjda, varför återtåget mot parkeringen påbörjades. Ledde detta äventyr och skrev ner gjorde

Per Smitterberg

Peteskusten i frisk vind

Fågelvandringen i dag, den 28 april, vid Petesområdet i Hablingbo blev en frisk fläkt i den friska vinden, som dock kom från rätt håll med tanke på hur kall den kunde ha varit  om den kommit från väster. Den första fågel jag såg när jag klev ur bilen vid Petesgården var en hane svart rödstjärt, som dock inte visade sig för de andra deltagarna när de anlände. Den var även den sista jag såg när jag åkte därifrån sist av alla, fast då sjöng den också.

Vi blev arton deltagare som vandrade ut mot Midården och Grunnen. På vägen dit kunde vi på avstånd se en flock på cirka tvåtusen vitkindade gäss som betade på en grön vall. Midården var fylld av vita fåglar, mest tärnor, skrattmås, fiskmås och ett femtiotal skärfläckor.

På Grunnen stod det mest gråtrut, några silltrutar och ett tiotal havstrutar, flera häckande knölsvanar och några grågäss som häckar där. Vid Boviken i södra delen stod sex ljungpipare, i övrigt var det ont om vadare förutom rödbena och strandskata samt ett par större strandpipare.

På Gjausården utanför stod dagens fynd, en roskarl som flera inte hade sett tidigare och tre kärrsnäppor. Där hittade vi även lä för fikastunden bakom en gammal strandbod. En trana och ett par hämplingar fick avsluta dagens fynd.  

Ledare var Sivert Söderlund

Fågelsträck vid Ekstakusten

Utflykten till Tomsarve kvarn vid Ekstakusten den 7 april lockade femton deltagare varav några nya vilket är extra roligt. Vädret var ut mänsklig synpunkt helt perfekt, ingen vind med fint solsken över havet så att fåglarna som låg där syntes mycket bra. En flock alfåglar låg ganska nära och kunde studeras ordentligt, vissa med häckdräkt vilket skiljer sig ordentligt jämfört med dem vi ser mitt i vintern. Annars låg de vanliga fåglarna där. Småskrake och knipa som hade börjat sitt vårspel, storskarvar, några ejdrar som troligen skall häcka på Lilla Karlsö, gravänderna inne vid stranden, en havstrut och två tobisgrisslor blev det lilla extra som inte alla sett tidigare. 

I dungen bakom oss sjöng bofink, rödhake, kungsfågel och järnsparv. Det enda sträcket var nog tre sädesärlor som flög över, vilket blev årskryss för flera.

Efter korvätandet och den sedvanliga pratstunden, som är minst lika viktigt som skådandet, gick vi ut på fältet öster om vägen och letade efter tättingar. Många trastar hade observerats där på morgonen men det var inte så många kvar. En rödvingetrast och en taltrast satt så länge i varsin topp att de flesta hann se dem. Stenknäck, sånglärkor, starar, en nötskrika, två sjungande gransångare blev skörden.

Sivert Söderlund

På gång!

Tisdag 4 juni Nattsångare på Lina myr (60)

Det börjar bli en starkt efterfrågad tradition att besöka denna klassiska nattfågellokal. Där trivs gräshoppsångaren men även vaktel och kornknarrar kan höras samt kanske någon hoande hornuggla. Samling kl. 21:00 vid Vallstena kyrka. Ledare och kontaktperson Lars...

Tisdag 18 juni Roma returvattendammar

Centralt på vår ö finns denna lättskådade våtmark, de fågelrika returvattendammarna utanför Roma samhälle. Här finns fina chanser att detaljstudera doppingar, olika änder och spännande sångfåglar. En utflykt som passar både nybörjare och gamla rävar. Ta gärna med...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

6 + 5 =