GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Silvertärna. Foto: Per Smitterberg

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

24-timmarsskådning i nya tornet vid Storården!

Nu är det dags att slå på trumman för vår 24-timmarsskådning vid nya tornet på Storården! Start fredag den 25 Maj klockan 18:00.

* Man skådar i 3-timmarspass.

* Man får vara så många man vill i gruppen.

* Man får skåda runt omkring tornet.

* Varje grupp rapporterar in sina obsar till mig, som sammanställer och rapporterar till Artportalen.

18:00 – 21: 00; 21:00 – 24:00; 24:00 – 03:00; 03:00 – 06:00  (Sivert Söderlund); 06:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 15:00 – 18:00.

Anmälan till sven-olof.lundgren@telia.com med önskad tid för skådning, samt vem som är sammanhållande för gruppen

”Kunglig skådning”

Inför kronprinsessan Victorias besök den 4 maj här på ön fick GOF en inbjudan att finnas med för att ge fågelskådningen ett ”ansikte”. Som nog är känt hade hon valt att få gå den nyss delvis färdiga vandringsled, som ska gå från Harudd i Hall ända ner mot Visby. I dagsläget är leden färdig fram till Ihre där man gick ”i mål”. Vid starten på gamla strandvallen innanför Harudd stod ett rejält antal tubkikare uppställda. Det var åtskilliga av besökarna/medvandrarna som visade stort intresse och snackade fåglar och skådning. Efter landshövdingens inledande tal lämnade vice ordförande Per Smitterberg över ett dedikerat ex av föreningens guidebok (Skåda fåglar på Gotland), som Victoria blev mycket glad över. Sen lämnade Sven-Olof Lantz över ett inramat foto av vår landskapsfågel, halsbandsflugsnapparen, som även den gladde henne mycket. I de omgivande martallarna kunde vi dessutom höra en del nyanlända halsbandare locka. Hon tog sen tillfället att använda Sven-Olof Lundgrens tubkikare och fick se en del av strandens fåglar i närbild. Sen var det dags för avmarsch men det är en ”annan historia”.

En glad kronprinsessa vid Haruddskusten. Foto: Per Smitterberg.

 

Kronprinsessan bland GOF´s skådare. Foto: Per Smitterberg

Det ramlar in mycket roligt!

Idag på den ”röda” 1 maj hade Mattias Gerdin fint väderkorn i näsan, när han valde lite skådning i markerna vid Vändburg, Hamra socken, med omgivningar. På ett nyarbetat fält söder om nya hamnen hade han lyckan att hitta en tjockfot. En vadare som är tämligen vanlig när man kommer söderut i Europa, men här på ön finns endast en handfull fynd av arten. Detta fick många skådare (gästande och bofasta) att välja den åkerplätten för lite ”söndagsutflykt”. Fågeln höll snällt till på fältet ända till skymningen då sista skådare sade ”godnatt”. Låt oss hoppas att den håller sig kvar ett tag.

Tjockfot vid Vändburg. Foto: Per Smitterberg

Glada X-are. Foto: Per Smitterberg

Fältet där fågeln höll till. Foto: Per Smitterberg

Invigning av fågeltornet vid Storården den 1 maj

Dagens invigning av föreningens fågeltorn vid Storården i Fide blev en trevlig liten tillställning. Dagen till ära bjöds det på och skålades i fruktcider. Vädret var med oss, dagen började lite disig men klockan 11 var det fint solsken över Burgsviken.

Sivert Söderlund berättar om tornets tillkomst.

 

Ett tjugotal deltagare hade hittat till den fina platsen och fick i lite korta ordalag höra Sivert Söderlund i Gotlands Ornitologiska Förening berätta varför tornet blev byggt just där. Han redogjorde även för alla turer det är i ett sådant projekt, där både markägare och myndigheter är inblandade. Det fick även uppmärksamhet från Länstrafikens buss från Burgsvik, som saktade ner och chauffören vinkade.

Erik Larsson ”klipper upp tornet”. Samtliga bilder tagna av Sven- Olof Lundgren.

Bandet klipptes av byggaren själv, Erik Larsson från Öja, som även förklarade tornet invigt. Det skall tilläggas att tornet är gediget byggt och står på sex gråstenar och med en stor kalksten vid trappan.

Inventering av dammar, stenbrott och grustag 2018

Gotlands Ornitologiska Förening kommer under 2018 att inventera öns dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag med en yta på minst 500 m². Syftet är att vi skall få bättre kunskap om fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår planerade publikation Gotlands fåglar. Uppdämda myrar och vätar ingår inte i inventeringen. Dessa kan vid behov inventeras 2019.

Inventeringen omfattar samtliga sjöfåglar, vadare och våtmarksbundna tättingar samt rovfåglar och häckningar av backsvala. Det är inte ovanligt att det finns högar med jordmassor vid dammar och grustag. I dessa kan det också finnas häckande backsvalor. Med tanke på att det finns 523 områden med en vattenyta på minst 500 m² kommer det naturligtvis att krävas mycket arbete att hinna med detta under en vår. Ett besök skall göras den 15-31 maj. Där det finns doppingar kommer vi att göra en uppföljning 1-15 juli.

All rapportering sker på speciellt formulär, skriftligen eller per e-post. Klassificering beträffande igenväxning, foto och förekomst av fisk är också av intresse. Du kan naturligtvis också rapportera på Artportalen för eget behov. Dessa uppgifter kommer emellertid inte att användas vid sammanställning av inventeringen.

Svarthakedoppingar, en tämligen välspridd fågelart i dessa biotoper. Foto: Per Smitterberg.

Bokning av områden. Kontakta nedanstående personer så erhåller Du kartor och rapportformulär.

Kontaktpersoner (gräns vägen Visby-Ljugarn)

Södra Gotland: Jörgen Petersson. jorgen.petersson@comhem.se Tel. 0706 55 82 05.

Norra Gotland: Clas Hermansson. clas.hermansson@telia.com Tel. 0702 54 03 95.

På gång!

Tisdag 22 maj Tättingkonsert vid Lummelundsbruk

Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång av vanliga och mindre vanliga fåglar. Ta gärna med kvällsfika som kan smaka gott i försommarkvällen. Samling kl. 18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelundsbruk. Ledare och kontaktperson Per...

Tisdag 29 maj Nattsångare på Lina myr

Där trivs gräshoppsångaren men även vaktel och kornknarrar kan höras samt kanske någon hoande hornuggla. Samling kl. 21:00 vid Vallstena kyrka. Ledare och kontaktperson Lars Brolund tel. 076 83 17 093

Torsdag 7 juni Fågellokaler i Gothem

Bekväm kvällsskådning i en gotländsk strandsocken. Vi besöker lokalerna 57, 58 och 59 i vår bok ”Skåda fåglar på Gotland”. Det är Storsund, Agbod och Åminne. Utflykten avslutas vid exkursionsledarnas strandbod vid Åmynningen där de bjuder på fika. Samling kl. 18:00...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

11 + 4 =