GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Tofsvipa. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Allkvie änge den 9 maj 2021

När man läser dagens datum så finns det ju gott hopp om en välsjungande fågelkör i de gotländska markerna. Dock hade många av de tropikflyttande insektsätarna (många sångare och flugsnappare) tagit längre tid på sig upp till oss i Norden. Dessutom hade SMHI varnat för väderomslag med regn denna morgon, men som tur var hade de fel. När en härligt stor skara med fågelvänner, 21 stycken, samlats fylldes undertecknad med gott hopp inför skådarframtiden. Detta tycks definitivt vara en hobby på frammarsch.

Även om de flesta av deltagarna säkert var gotlänningar, kändes det bra att de fick en beskrivning vad som kännetecknar ett gotländskt änge. Utformandet av denna landskapstyp, eller biotop, fick sin början redan under järnåldern och har sedan varit mer eller mindre levande fram till idag. Tidigare fyllde dessa ängen ett viktigt syfte när det gällde djurfoder under den magra vintern. Man tog tillvara hö från slåttern samt lövsly som också blev vinterfoder. Nuförtiden är i stort sett alla ängen, som hålls i detta skick, skötta av hembygdsföreningar och liknande i de olika socknarna. Det är förstås ett mycket viktigt uppdrag och arbete för att bibehålla dessa biologiskt värdefulla biotoper.

Trädpiplärka. Foto: Per Smitterberg.

Vi startade nu vandringen längs den markerade stigen som leder besökarna genom änget. En fasan markerade sitt revir redan vid parkeringen medan en korp flög förbi. Som jag skrev i inledningen saknades flera av de klassiska sångrösterna så vi fick hålla tillgodo med det som bjöds. Trädpiplärkan hördes på flera ställen, ute över de omgivande fälten drillade och sågs sånglärkor medan taltrast och koltrast fanns lite varstans i änget. I vart och vartannat hålträd var det bebott av kajor, en riktig karaktärsart i ängena. Skogsduvan tillhör också den skaran tillsammans med stararna. En av lilleputtarna bland fåglarna har en desto kraftigare sång, nämligen gärdsmygen och den fanns lite överallt i änget. Efter en stillsam vandring var vi åter vid parkeringen där en lärkfalk raskt flög förbi och den fick bli det sista som skrevs in i obsboken. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

Grötlingboudd och Tuttar den 25 april

I söndags stod Grötlingboudd på tur för en vandring till de fina fågelmarkerna som finns där. Samlingen skedde vid P-platsen längst ut på udden, där sexton deltagare slöt upp i den snåla nordvästvinden. 

Turen skulle gå ner mot Tuttar, som är en holme utanför Austerviken. Hela stranden är låglänt med vikar och holmar, bra betat och väldigt fint för måsar, tärnor, vadare och simänder. 

Ryttlande tornfalk. Foto: Per Smitterberg.

Ner till stranden går en vacker och lättgången strandväg genom ett enbusklandskap. Här stötte vi på några nyanlända stenskvättor, hämplingar och sädesärlor som följde oss på vägen och snart mötte vi årets första tornfalk. 

Där stranden öppnade sig sågs alla vita fåglar som häckar där, gråtrut, fiskmås, skrattmås och olika tärnor. Bland vadare som anlänt var rödbena, större strandpipare och två gluttsnäppor. Både kungs- och havsörn visade upp sig liksom vitkindade gäss och stora flockar med ljungpipare, efter att en pilgrimsfalk hade fått dem på vingarna.

På hemvägen kunde några få se ringtrast tillsammans med andra trastar bland enbuskarna. Den obligatoriska fikastunden togs ute i lä av gömslet, där vi kunde spana ut mot Vadet och Innerholmen.

Ledare var Sivert Söderlund

Hoburgen den 18 april 2021

Helt enligt ”önskemål och förhoppning” så möttes deltagarna av ett strålande väder med en nordostlig vind när vi samlades norr om Hoburgsklippan. Hela tjugo fågelsugna hade valt öns sydspets till söndagsutflykt. Redan vid samlingen kunde den för platsen karaktäristiska stenskvättan visas upp med flera pigga exemplar. Vi vandrade sakta längs klippans östra sida och redan på första fältet hittades en svart rödstjärt. Tyvärr försvann den bakom en mur men efter fem minuter hittades ytterligare två stycken uppe på klippkrönet. Även de var väldigt ”rörliga” men de flesta fick nog en bra glimt av dem. Överallt sjöng sånglärkorna medan korpen drog sina spaningsrundor runt ”sitt” berg.

Vi parkerade oss sen på backen ovanför Sundregruppens station. De hade sin första märkdag för året men på grund av den friska motvinden, nordostlig, blev det inte några höga fångstsiffror. Men deltagarna blev glada av att få se två av landets minstingar på armlängds avstånd, nämligen kungsfågel och gärdsmyg. Spanandet ut över havet gav små gäng med ejder, stor- och småskrake samt alkor i långa band lågt över vågorna.

Silvertärna. Foto: Per Smitterberg

Dags att visa ”resten” av lokalen så vi promenerade söderut längs grusvägen. Buskmarkerna var inte lika välfyllda som under hösten, men en fin grönfink sjöng in sitt revir bland de täta enbuskarna, små gäng med starar flög omkring. Som väntat är denna tid inte rovfåglarnas ”bästa” men vad gör väl det i trevligt umgänge. Väl framme vid Hällarna var det dags att leta igenom änderna vilket resulterade i gräsand, bläsand, snatterand och kricka. Tre större strandpipare letade mat och några storspovar sträckte österut.

Nere vid sydspetsen var det ganska tomt ute på vattnet men silvertärnor, några kentska tärnor och vackert svarryggade silltrutar drog omkring. Dags att vända norrut (man kommer inte längre utan båt!) så vandringen gick upp genom beteshagen till ackompanjemang av många spelande sånglärkor. Väl åter på parkeringen kunde vi äntligen pusta ut och njuta en god fika i lä och solsken. Ledde utflykten gjorde

Per Smitterberg.

Vandring på Hällarna den 6 april

Dagens vandring fick anpassas efter den friska vinden som drog in från sjön. Vi började vid P-platsen med att se på en bobal från fjolårets häckning i en av holkarna, där de flesta är talgoxarnas mästerverk.

Vi följde stigen söderut i den låga tallskogen, stannade till vid en lämplig biotop för stjärtmes och som på beställning dök det upp ett par stycken. Därefter blev det passande en lång tydlig sång av svartmesen, som många inte känner. Ute på fältet blev det frisk vind i ryggen men fåglarna gillade den inte för de var få. Istället blev det några tips på var det säkrats kan ses olika arter på Hällarna. 

Stjärtmesen, en riktig ”sötnos” Foto: Per Smitterberg.

Tillbaka gick vi in i lövskogen och stannade till när olika sånger hördes, hittills mest talgoxe. Sedan blev det spången tillbaka och då fick Jörgen möjlighet att visa oss en nyupptäckt och sällsynt växt som heter vitskråp.

Sivert Söderlund

Var uppmärksam på sjuka och döda fåglar

Länsstyrelsen på Gotland uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på sjuka och döda fåglar med anledning av vinterns utbrott av fågelinfluensa.Om man skulle hitta enstaka döda fåglar så ska det anmälas till Statens veterinärmedicinska anstalt.Skulle man se fem eller fler sjuka – eller döda – djur på ett och samma ställe, ska man kontakta länsstyrelsen, berättar länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

På gång!

Lördag, söndag 29-30 maj – Lilla och Stora Karlsö (29 & 30)

Det är ganska många år sedan vi gjorde en ”fleradagars” utflykt men nu är det dags. Vi besöker våra två berömda ”fågelöar”. Först kommer vi till Lillön och åker vidare samma eftermiddag till Storön, varifrån vi åker hem nästa dag. En unik chans att besöka dessa pärlor...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

13 + 5 =