Föreningens ”matbord” är laddat

Sivert Söderlund från styrelsen låter meddela att föreningens matningsplats för vintertättingar nu är igång. Det ligger som tidigare år i ”sumpskogen” på Södra hällarnas naturreservat i Visby. Här kan du se flera av de vanliga fågelbordsgästerna på nära...

Tisdag 22 maj Tättingkonsert vid Lummelundsbruk

Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång av vanliga och mindre vanliga fåglar. Ta gärna med kvällsfika som kan smaka gott i försommarkvällen. Samling kl. 18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelundsbruk. Ledare och kontaktperson Per...

Tisdag 29 maj Nattsångare på Lina myr

Där trivs gräshoppsångaren men även vaktel och kornknarrar kan höras samt kanske någon hoande hornuggla. Samling kl. 21:00 vid Vallstena kyrka. Ledare och kontaktperson Lars Brolund tel. 076 83 17 093

Torsdag 7 juni Fågellokaler i Gothem

Bekväm kvällsskådning i en gotländsk strandsocken. Vi besöker lokalerna 57, 58 och 59 i vår bok ”Skåda fåglar på Gotland”. Det är Storsund, Agbod och Åminne. Utflykten avslutas vid exkursionsledarnas strandbod vid Åmynningen där de bjuder på fika. Samling kl. 18:00...