Försommaren fyller den vackra parken nedanför kvarnbyggnaden med fågelsång av vanliga och mindre vanliga fåglar. Ta gärna med kvällsfika som kan smaka gott i försommarkvällen. Samling kl. 18:00 vid den nedre parkeringen, Lummelundsbruk.

Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel 070 568 53 68