Thord Fransson, ansvarig för Ringmärkningscentralen, Riksmuseet berättar om de senaste rönen om ringmärkning och fågelflyttning, om satellitmärkning, ljusloggar och annat som revolutionerat ringmärkningen. Lönar det sig att bara märka med vanliga ringar? Men dagens ringmärkning används också mer till än att se vart fåglarna flyttar. För mer information se vår hemsida och annonser i dagstidningar. Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.