Nu återser vi ett av vårens mål, Ålarve i Ronehamn. Många arter känns igen men vi hoppas på artrika flockar av vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 070 56 85 368.