Nu är det dags att slå på trumman för vår 24-timmarsskådning vid nya tornet på Storården! Start fredag den 25 Maj klockan 18:00.

* Man skådar i 3-timmarspass.

* Man får vara så många man vill i gruppen.

* Man får skåda runt omkring tornet.

* Varje grupp rapporterar in sina obsar till mig, som sammanställer och rapporterar till Artportalen.

18:00 – 21: 00; 21:00 – 24:00; 24:00 – 03:00; 03:00 – 06:00  (Sivert Söderlund); 06:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 15:00 – 18:00.

Anmälan till sven-olof.lundgren@telia.com med önskad tid för skådning, samt vem som är sammanhållande för gruppen