Någon dag för tidigt så bjuder föreningen medlemmarna på luciafika och bildföredrag. Fredrik Ström, som periodvis vistas i Portugal, berättar och visar bilder av dess fåglar. Finns nog en del att lära om man stöter på någon sydvästlig raritet här på ön! Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby.Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.