Åter dags att genomföra den traditionstyngda vandringen på Norsholmen. Vi hoppas förstås på många sydflyttande arktiska vadare och lite lokala rovfåglar. Samling vid Sjöräddningsmuseet vid Ekeviken kl. 08:00. Tänk på färjetiderna! Ledare och kontaktperson Tord Lantz tel. 070 66 95 000.