Dagens utflykt ska gå i lugnt tempo, vi håller oss på samma ställe hela morgonen. Snoderviken och Klase i Sproge är en bekväm lokal och favorit för exkursionsledaren. Här ägnas förmiddagstimmarna åt de arter som fyller sandrevlar och vikar. Samling kl. 08:00 vid Sproge kyrka. Per Smitterberg tel. 070 56 85 368.