”Dela kulturarvet” är årets tema på de Europeiska kulturarvsdagarna 8-9 sept. En del av vårt kulturarv är det landskap som fåglarna lever och färdas i. På Gotland är detta landskap synnerligen påverkat av människan ända sedan stenåldern. En påverkan som under vår egen tid har ökat. Fågelarter kommer och försvinner beroende på vad som händer med landskapet. Följ med på en promenad vid Gålrums förhistoriska monument och samtala om människor och fåglar under olika tider. Kanske några av arterna också visar sig i den vackra omgivningen. Samling kl. 10:00 vid Gålrums gravfält i Alskog (för vägbeskrivning se Guteinfo.com). Ledare och kontaktperson Tomas Carlsson 070 21 22 591.