Petesviken, Boviken och de små holmarna Grunnar, Laxskär, Gjausården och den välbetade strandängen tillhör mina favoriter som fågellokal och naturområde. Det blir en vandring på c:a 2 km på lättgången mark. Här finns trutar, måsar, tärnor, änder, vadare, lärkor och flera andra överraskningar. Kom ihåg ryggsäcken med fikat. Samling vid Petesgården i Hablingbo kl. 08.00. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677.