Vi spanar efter sträckande fågel och grillar korv vid Tomsarve kvarn på Ekstakusten. Man får hoppas att korven smakar och många fågelsträck drar förbi. Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck. Samling kl. 09:00 vid Tomsarve kvarn, Eksta. Ledare och kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.