Vi ser på många olika arter bl.a. den vackra salskraken som bl.a. häckar i skogssjöar i norra Sverige. De övervintrar med flera exemplar i hamnen. Ta gärna med kikare. Vi har också några kikare som du kan låna. Glöm inte att ta med något varmt att dricka! Samling kl. 10:00 vid Karlsökajen. Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.