Nu ska vi besöka en ”doldis” bland de gotländska bevattningsdammarna. Här trivs alla doppingarter vi har på ön tillsammans med mycket änder och ofta seglar någon rovfågel förbi. Samling kl. 08:00 vid gårdsbutiken Margus hemslöjd som ligger 1 km S Hablingbo samhälle. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677.