En utflykt för alla fågelvänner. Vi hoppas finna de typiska vintergästerna, bl.a. den vackra salskraken som brukar ses i hamnen. Tag gärna med kikare, vi har några kikare som du kan låna. Samling vid Karlsökajen kl. 10. Glöm inte att ta med något varmt att dricka! Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.