Vad har Sjuströmmar i Slite att erbjuda av änder, doppingar, hägrar och kungsfiskare? Beroende på isläget får vi se vilka fåglar som finns. Eventuellt förflyttar vi oss till hamnen eller Lännalagunen. Samling kl. 10 på parkeringen söder om Sjuströmmar. Ta gärna med fika. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68.