Dags att komma igång med fågelskådandet och vi börjar med Ronehamn på öns sydöstra sida. Här brukar det finnas stora flockar av dyk- och simänder samt havsörnar som patrullerar förbi. Har vi tur finns kanske några berglärkor på strandängen. Samling på parkeringen vid entrén till Ålarvereservatet kl 10:00. Ledare Per Smitterberg, tel. 0705 68 53 68.