Söndag 4 augusti – Norsholmen (97)

Återigen dags för denna årliga vandring bland vadare, rovfåglar m.m. Samling vid Livräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00 (kolla Fåröfärjans tidtabell!). Ledare och kontaktperson Tord Lantz tel. 070 66 95 000.

Söndag 18 augusti – Ålarve (41)

Nu återser vi ett av vårens mål, Ålarve i Ronehamn. Många arter känns igen men vi hoppas på artrika flockar av vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg...