Kärrsnäppa i Stockviken 2014. Foto: Torsten Green-Petersen

GOF ordnar varje år inventeringar av den gotländska fågelfaunan, dels i egen regi men även i samarbete med andra föreningar och projekt. Inventeringsansvarig och samordnare är Clas Hermansson.

Du när Clas på följande e-postadress och telefonnummer: clas.hermansson@telia.com, 070-254 03 95.         

 

Inventering

Efter nästan 30 år har GOF satt igång en ny omgång atlasinventering!

Atlasinventering innebär att vi med hjälp av föreningens medlemmar ska inventera de fågelarter som häckar på Gotland. Det ska ske under en femårsperiod 2012-2016. Gotland är indelat i 192 stycken 5x5-kilometers rutor, som kallas Rikets nät. I varje ruta ska de arter som häckar räknas. Med hjälp av tjugo kriterier beskrivs hur säker häckningen är i respektive ruta.

Atlasinventering är en enkel och rolig inventering! Det är bara antalet olika arter som ska räknas, inte antalet par. Men om du vill kan man också rapportera antalet par av några särskilt utvalda arter. Du måste inte vara expert för att bidra! Även vardagliga observationer av vanliga fåglar på hemmaplan är viktiga. Kunskap om de vanliga häckfåglarna är nödvändig! Under denna nya inventering ska man rapportera sina häckningskriterier via Artportalen, det rapportsystem som finns på Internet/www vilket förenklar GOF:s hantering av inventeringen. Om fem år hoppas vi att resultatet ska bli en viktig grund i en kommande bok om Gotlands fåglar.

Det kan tänkas att ytterligare information, mer om hur du ska göra, eller tips på att inventera vissa arter, kommer att publiceras här på inventeringssidan allt eftersom. Det får visa sig under arbetets gång. Så se till att regelbundet titta in på www.blacku.se!

Du är välkommen att delta i denna nya atlasinventering! Anmäl dig till undertecknad som samordnar inventeringen och fördelar rutor till intresserade. Även om du inte vill ansvara för en egen ruta kan du rapportera obsarna på Artportalen. Ställ in häckningskriterier i dina rapportinställningar (personligt, rapp. Inställningar) och var noga med att ange den plats som du rapporterar fåglarna på, så resultatet hamnar i rätt atlasruta. Du som vill vara med och inte har tillgång till dator eller har svårigheter att förstå hur du ska göra, hör av dig till mig.

Tomas Carlsson
Ardre Kaupungs 714
623 66 Ljugarn
49 60 39, 070-212 26 91