GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Klintehamns hamn den 23 februari 2020

Den snart traditionella vinterutflykten till Klintehamns hamn gjordes idag. Vanligtvis kan det vara väldigt bistert i mitten på februari längst ut på kajen när det blåser på. Denna gång blåste det rejält också, men med mera vårliga vindar. De stora andflockarna saknades. I den hårda blåst som rått de senaste veckorna hade de splittrats upp i mindre flockar och låg utspridda på flera olika ställen. Vid Karlsöpiren låg en ganska stor bergandflock, nära Varvsholm en ensam salskrake, det brukar vara flera annars.

Gråhäger en kulen dag. Foto: Per Smitterberg.

Gräsänderna var inte så många i småbåtshamnen och längst in i rängen låg sothönsen, där även en smådopping och en alfågel sågs kort. Inne i viken i skydd av vassen låg viggarna, några brunänder, storskrake och småskrake samt ett gäng gråhägrar. 

Den samlade skaran på 11 deltagare var glada och nöjda med dagens resultat och den strålande solen som värmde på läsidorna.

Ansvariga ledare var Sven-Olof Lundgren och Sivert Söderlund.

Årsmöte onsdagen den 26 februari

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar länsveterinär Agneta Karlsson-Nordström bland annat om fågelinfluensa och annat som är av intresse för oss fågelvänner. Föreningen bjuder på smörgåstårta. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.

Verksamhetsberättelse finner du här.

Dagordning finner du här.

Välkommen!

Vinterfåglar inpå knuten

31 januari, 2020 kl. 00:00 – 03 februari, 2020 kl. 23:59. Dessa datum och klockslag betyder att detta evenemang går av stapeln!

En kär gäst vid våra fågelmatningar – koltrasten. Foto: Per Smitterberg

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) genomfördes första gången 2006. Vid det första årets arrangemang deltog strax under 10 000 olika fågelmatningar vilket sågs som en fantastisk framgång. Numera är det omkring 20 000, alltså dubbelt så många som rapporterar.

Evenemanget är känt bland de flesta naturintresserade i Sverige och uppmärksammas ofta stort av media. Idén är hämtad från RSPB, BirdLife-partnern i Storbritannien och liknande räkningar genomförs sista helgen i januari i flera länder i norra Europa.

Appen Vinterfåglar finns tillgänglig från både Appstore och Google Play. Med hjälp av den kan du registrera hur många fåglar du ser samtidigt av varje art, det finns rikligt med bilder och dessutom kan du lyssna på fågelläten och få en kortfattad information om de respektive fågelarterna. Besök sajten för rapportering här www.vinterfaglar.se

Internationell räkning av sångsvan

Den 11–12 januari 2020 genomförs en inventering av sångsvanar i hela Västeuropa. Det sker inom ramen för ett projekt som leds av Wetlands International, en organisation som arbetar för att bevara våtmarker och deras djurliv. Räkningar av sångsvanar påbörjades 1995 och sker vart femte år. Denna räkning är således den sjätte i ordningen. Under vintern rastar sångsvanar i flockar på hela Gotland. Växande höstraps och kvarblivna morötter, majskolvar och rödbetor bidrar till att många svanar lockas till ett dukat matbord.

Sångsvanar på ett morotsfält i Mästermyr.

Den senaste räkningen (2015) på Gotland resulterade i 891 sångsvanar. Det är det högsta antalet sedan räkningarna började. Resultatet kan jämföras med resultatet från sjöfågelräkningarna utmed kusten under samma tidsperiod. Vid kusten rastade 291 sångsvanar. Det visar att de flesta svanarna (600) uppehöll sig på födosöksområden innanför kusten. Flest sångsvanar sågs på Mästermyr, Vallefälten och Lausmyr. 

Vi är tacksam för alla rapporter, gärna på Artportalen eller direkt till undertecknad.

Clas Hermansson

Sista inneträffen 2019

I samband med det traditionella Luciafikat pratade Sivert Söderlund om sina erfarenheter att inventera strandängar åt Länsstyrelsen på Gotland. Han hade i uppdrag att besöka ett antal lokaler från Kyrkbingegrund i Gothem, vidare till Närsholm, Burs, ner runt Storsudret och upp till Ugnen i Sproge. Han förvånades ibland över avsaknaden av vissa fågelarter. En ”fara” med dessa uppdrag kan bli nyfikna kreatur, men han lyckades hålla sig på benen och kräken på avstånd. Dessa inventeringar har pågått sedan 1990-talet. Till sist kan man nämna att många strandängar har sitt utseende tack vare en långvarig påverkan från människan genom kontinuerlig betesdrift.

När deltagarna sedan fått lite värmande fika i magen avslutade vi med ett bildspel av Per Smitterberg om öns skiftande landskap och de fåglar man kan hitta. Vi säger tack för 2019 och hoppas att vi möts på kommande evenemang och utflykter under 2020.

Webred.

På gång!

Söndag den 29 mars – Sjöfågelsträck vid Hammarudd

Vi spanar efter sträckande sjöfågel och grillar korv vid Hammarudd på Ekstakusten. Kanske prickar vi den rätta flyttdagen? Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck. Samling kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677.

Söndag 19 april – Möt våren på Närsholmen

Nu är förhoppningsvis strandängens alla arter på plats. Tofsvipa, storspov, gravand och stenskvätta ger hopp om en fågelvår. Samling kl. 08:00 på parkeringen ute vid stora talldungen. Ta gärna med fika. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53...

Söndag 10 maj – Full fågelvår på Storsudret

Nu är det dags att möta de långväga tropiska flyttarna som börjar trilla in på ön. Svalor, sångare och kanske någon ängshök. Vi njuter av alla efterlängtade gäster. Samling på parkeringen vid Hoburgsklippan (där asfaltvägen slutar). kl. 07:00. Ledare och kontaktperson...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post

Du når GOF via e-postadressen gof@blacku.se.