GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Vinterfåglar inpå knuten

31 januari, 2020 kl. 00:00 – 03 februari, 2020 kl. 23:59. Dessa datum och klockslag betyder att detta evenemang går av stapeln!

En kär gäst vid våra fågelmatningar – koltrasten. Foto: Per Smitterberg

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) genomfördes första gången 2006. Vid det första årets arrangemang deltog strax under 10 000 olika fågelmatningar vilket sågs som en fantastisk framgång. Numera är det omkring 20 000, alltså dubbelt så många som rapporterar.

Evenemanget är känt bland de flesta naturintresserade i Sverige och uppmärksammas ofta stort av media. Idén är hämtad från RSPB, BirdLife-partnern i Storbritannien och liknande räkningar genomförs sista helgen i januari i flera länder i norra Europa.

Appen Vinterfåglar finns tillgänglig från både Appstore och Google Play. Med hjälp av den kan du registrera hur många fåglar du ser samtidigt av varje art, det finns rikligt med bilder och dessutom kan du lyssna på fågelläten och få en kortfattad information om de respektive fågelarterna. Besök sajten för rapportering här www.vinterfaglar.se

Internationell räkning av sångsvan

Den 11–12 januari 2020 genomförs en inventering av sångsvanar i hela Västeuropa. Det sker inom ramen för ett projekt som leds av Wetlands International, en organisation som arbetar för att bevara våtmarker och deras djurliv. Räkningar av sångsvanar påbörjades 1995 och sker vart femte år. Denna räkning är således den sjätte i ordningen. Under vintern rastar sångsvanar i flockar på hela Gotland. Växande höstraps och kvarblivna morötter, majskolvar och rödbetor bidrar till att många svanar lockas till ett dukat matbord.

Sångsvanar på ett morotsfält i Mästermyr.

Den senaste räkningen (2015) på Gotland resulterade i 891 sångsvanar. Det är det högsta antalet sedan räkningarna började. Resultatet kan jämföras med resultatet från sjöfågelräkningarna utmed kusten under samma tidsperiod. Vid kusten rastade 291 sångsvanar. Det visar att de flesta svanarna (600) uppehöll sig på födosöksområden innanför kusten. Flest sångsvanar sågs på Mästermyr, Vallefälten och Lausmyr. 

Vi är tacksam för alla rapporter, gärna på Artportalen eller direkt till undertecknad.

Clas Hermansson

Sista inneträffen 2019

I samband med det traditionella Luciafikat pratade Sivert Söderlund om sina erfarenheter att inventera strandängar åt Länsstyrelsen på Gotland. Han hade i uppdrag att besöka ett antal lokaler från Kyrkbingegrund i Gothem, vidare till Närsholm, Burs, ner runt Storsudret och upp till Ugnen i Sproge. Han förvånades ibland över avsaknaden av vissa fågelarter. En ”fara” med dessa uppdrag kan bli nyfikna kreatur, men han lyckades hålla sig på benen och kräken på avstånd. Dessa inventeringar har pågått sedan 1990-talet. Till sist kan man nämna att många strandängar har sitt utseende tack vare en långvarig påverkan från människan genom kontinuerlig betesdrift.

När deltagarna sedan fått lite värmande fika i magen avslutade vi med ett bildspel av Per Smitterberg om öns skiftande landskap och de fåglar man kan hitta. Vi säger tack för 2019 och hoppas att vi möts på kommande evenemang och utflykter under 2020.

Webred.

Nu är det dags att leta julklappar! Varför inte ge bort föreningens guidebok, som hjälper till att få den bästa fågelupplevelsen på Gotland? Vi erbjuder boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen. För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

På gång!

Söndag 26 januari – Vinterfåglar i Slite

Vad har Sjuströmmar i Slite att erbjuda av änder, doppingar, hägrar och kungsfiskare? Beroende på isläget får vi se vilka fåglar som finns. Eventuellt förflyttar vi oss till hamnen eller Lännalagunen. Samling kl. 10 på parkeringen söder om Sjuströmmar. Ta gärna med...

Söndag 23 februari – Klintehamns hamn, särskilt för nybörjare

En utflykt för alla fågelvänner. Vi hoppas finna de typiska vintergästerna, bl.a. den vackra salskraken som brukar ses i hamnen. Tag gärna med kikare, vi har några kikare som du kan låna. Samling vid Karlsökajen kl. 10. Glöm inte att ta med något varmt att dricka!...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post

Du når GOF via e-postadressen gof@blacku.se.