GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Prutgås. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Hoburgen den 3 oktober 2021

Den här morgonen kändes det att hösten hade anlänt till ön. Det började dock med en blek sol men den doldes snart till stor del bakom grå skyar. En bitande sydostvind tryckte sig upp mot Hoburgsklippan, så det bjöds måttligt med läpositioner. Men det som värmde desto mer var att det var tjugosex fågelsugna som möttes norr om klippan. Fantastiskt vilket intresse det finns på ön för vår hobby! Efter inledande samling med vad vi kunde förvänta oss började en långsam promenad längs den grusväg som leder söderut längs Hoburgsklippans östra sida. På grund av blåsten var de enda tättingar som hördes de blandade flockar med bo- och bergfink, hämpling, grön- och gråsiska samt små flockar av sånglärkor. En fin gammal havsörn kom svepande norrut över fälten efter sin morgon runda runt Rivet. Efter en stund hittades även en kungsörn, uppe över Majstrebackarna dit havsörnen drog. Efter envist spanande hittades även ett exemplar av en klassisk rovfågelsgäst på hösten, nämligen en liten stenfalk. Med sin gråbruna ovansida är den närmast osynlig när den sitter på ett nyplöjt fält. I östra delen av fälten gick en flock vitkindade gäss och ett fint gäng med ett trettiotal bläsgäss passerade. Några smärre flockar sädgäss sågs också fint. Hösten är verkligen gässens årstid.

Sparvhök på flyttning söderut vid Hoburgen. Foto: Per Smitterberg.

Helgmärkningen var igång vid Sundre fågelstation och fångsten bestod av de klassiska senhöstfåglarna, Mesar, trastar, rödhakar och en del sena svarthättor, trädgårdssångare och ärtsångare. Vi satte upp kikarna på kanten ovanför märkboden varifrån man har den bästa utblicken i all vädersträcken. Tyvärr var det den envisa vinden från sydsektorn som hämmade de större flockarna av sydflyttande fåglar vi önskat oss. Men då blir man desto gladare för de vi fick uppleva.

Som avslutning vandrade vi söderut längs grusvägen som leder längs uddens västra sida. Buskmarkerna var ganska tömda på småfåglar, men när vi kom ner till Hällarna fanns en del trevliga sjöfåglar och vadare att spana in. Bläsänder och krickor gick och nasslade på algerna på hällarna, ett fint gäng ejdrar guppade ute i bränningarna medan tre sjöorrar flög söderut. Ett gäng kärrsnäppor pilade förbi medan sex kustpipare gick bland bläsänderna. Nu kurrade det rejält hos majoriteten av skådarna, då de flesta fikapackningar fanns uppe på parkeringen. Därför gick vi åter till Hoburgsklippan och vi kunde summera en fin höstutflykt. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

Harudd och Hasselriv den 26 september 2021

Efter fredagens och lördagens bitande kuling vaknade vi idag till en underbar höstdag med svag bris samt sol från en klarblå himmel. Det svänger verkligen fort vädermässigt. Vid samlingen utanför Hall kyrka visade det sig att 24 personer slutit upp till utflykten. Fullständigt underbart! Efter lite introduktionsprat om socknen och främst området vi skulle vandra igenom, förflyttade sig sällskapet ner till parkeringen vid Harudd. Vi började med lite spaning västerut från staketgränsen vid beteshagen. Ett hav med endast svaga krusningar där flockar med storskrake, gräsand, skedand, bläsand, stjärtand och kricka beskådades. Tack vare den ganska svala luften kunde de tre havsörnar som höll till nere vid Hasselriv beskådas fint. Efter ett tag valde de att dra sig österut in över strandskogen.

En ung havsörn, men vid ett annat tillfälle. Foto: Per Smitterberg.

Vi gick nu in genom hagen och drog oss över ängen upp för den gamla strandvallen, till ”våning två” på sträckan genom den glesa strandskogen. Komna en bit söderut har man fri sikt ner till viken och havet. Här stod ett litet gäng gråhägrar samt tofsvipor och ljungpipare. Vi fortsatte söderut och fick höra en spillkråkas varnande inne från skogen. Det mesta som hördes och sågs var kungsfåglar, blåmes, svartmes och enstaka rödhakar. Ute på det första öppna fältet seglade två fina sparvhökar samt en tornfalk. Alltid kul med rovfåglar.

Stigen gick nu neråt mot stranden igen och efter att vi passerat det sumpiga agkärret, nu i stort sett torrt gudskelov, kom vi ut på stranden vid Hasselriv. Eftersom vandringen gått i maklig takt var det många magar som kurrade varför gänget satte sig på den fina yttre strandvallen. Men innan vi fick ner våra ändor svepte dagens överraskning raskt förbi. En kungsfiskare! Den satte sig en kort stund på en större sten innan den flög vidare norrut längs stranden. Läckert och överraskande! Under fikapausen flög en ung silltrut söderut. De är verkligen trutarnas fullblod, smäckra i kroppsformen. En lång och härlig rast med slöspaning och mycket prat avslutades sen med återtåg till parkeringen, förutom ett litet nyfiket gäng som ville se hur det ”såg ut bakom hörnet av udden”. Vi andra vandrade åter och det tycktes som att gruppen var nöjda med en fin och skön söndag i naturen. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

Tjockfot på Vivesholm!

Idag bjöd Gotland inte enbart på bitande, ganska kyliga, höstvindar. Lennart Wahlén slog till med öns sjunde tjockfot! Tack vare att han skulle leta svamp(!!) ute på halvön Viveshom nordväst om Klintehamn, fick ett stort antal lyckliga skådare se denna säregna vadare. Till att börja med var den ganska varsk och lyfte på långt avstånd. När fler skådare anlände lade vi, tillsammans med Lennart, upp en varsam strategi att finna fågeln. Efter ungefär 15 minuter kunde den återfinnas på det kortbetade området ner mot Varvsholm och Karlsökajen. Den lyfte spontant två gånger men sen kände den sig förmodligen nöjd med läget och avståndet till den växande åskådarskaran. Disciplinen var förstås god och tjockfoten utsattes inte för någon stress.

Tjockfoten på Vivesholm den 18 september. Foto: Per Smitterberg.
En mycket nöjd upptäckare skiner ikapp med den snåla septembersolen. Foto: Per Smitterberg.

Närmast oss häckar arten lite glest utspridd i Tyskland, Holland och England. Den är betydligt mer allmän när man kommer ner till Medelhavsområdet. Senast arten sågs på ön var vid Vändburg i Hamra den 2 maj 2018.

Per Smitterberg

Höstflyttning i Visby 14 september 2021

Södra Hällarna är en lättillgänglig och bra fågellokal särskilt på våren. Om man lyckas träffa rätt med datum och väder, kan den även vara intressant som sträcklokal på hösten. Härifrån har man runtomsikt, det finns bänkar att sitta på och bord att duka upp fikat på.

Tisdagen den 14 september samlades ett tjugotal förhoppningsfulla i det varma och stilla eftersommarsvädret på P-platsen. Vandringen gick först ner mot södra delen, en nötväcka lät höra sig men annars var det mycket sparsamt med läten. På hällmarken i södra delen är det oftast någon fågel, ängspiplärka brukar alltid höras och det blev en denna dag. Vi stod en stund vid klintkanten och spanade mot havet efter flyttare och till slut kom faktiskt två olika sträck med storskarv. Det blev även dagens enda. Under tiden vi pratade om var all ejder höll till, upptäcktes en flock liggande på vattnet rakt nerför.

En alltmer sällsynt upplevelse är de stora ejderflockarna, förutom när Arktis ”töms” på sin population.
Foto: Per Smitterberg.

Ett nytt lyllande läte hördes och det var trädlärkor som flög runt, troligen en familjeflock som rentav kanske häckat där i år. Vid den fint anordnade rastplatsen vid den gamla skjutfältsvallen avslutade vi vandringen med medhavd fika och fågelprat.

Ledare Sivert Söderlund

Närsholmen den 12 september 2021

En vädermässigt blandad start på hösten gjorde att man funderade på om det skull bli badväder eller regnkuling idag. De modiga hade säkert kunnat bada men vind- och molnmässigt var det en perfekt skådardag. Hela tjugotvå personer samlades ute vid talldungen för att ta reda på hur långt fågelhösten var kommen. Undertecknad hade redan kollat igenom stora talldungen och tättingmässigt var det nästan tomt. Därför ägnade vi skådandet åt stranden och havet. I sakta mak gick vi över enbackarna ner mot fyren. Vid den här årstiden är storspovens och silvertärnans revir tomma så det är längs stranden vi får spana. Några mindre flockar med småskrakar flög förbi och nedanför fyren födosökte några större strandpipare. Trivsamma fågelsamtal om allt ifrån bestämningstips, över till flyttningsmysterier till minskningen bland de häckande vitkindade gässen. Det finns mycket att fördjupa sig i.

Kärrsnäppor tillhör de vanligaste vadarna man möter under flyttningen. Foto: Per Smitterberg.

Vi fortsatte österut och på grusrevlarna i viken vid Kroken fanns det äntligen en hel del arter att spana in. En tight flock med drygt tvåhundra kärrsnäppor kryddade med några spovsnäppor, en sandlöpare, en kustsnäppa, en myrspov gladde oss. Stora flockar med måsar rastade också på revet med fiskmås i topp, men även goda antal med skrattmås, gråtrut samt enstaka havs- och silltrutar. Några kentska tärnor höll också till med måsarna. Det rastade även ett blandat gäng med olika simänder. Gräsand, kricka, bläsand och stjärtand fyllde ut anteckningsboken. Som grädde på moset visade sig också fyra unga dvärgmåsar som på lätta vingar letade kräftdjur och flygfän över grundvattnet. Trots frånvaron av rovfåglar (inte en enda örn!) var det ändå en nöjd skara fågelvänner som skingrades efter en härlig söndag tillsammans. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

På gång!

Onsdag 17 november – Informationskväll

Dags att försöka samlas för att informera och bolla idéer med medlemmarna. Inventeringar, nya utflyktsmål eller Bläckus innehåll. Vi vill veta dina åsikter, samt berätta vad vi jobbar med. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson är...

Fredag 19 november – Skådarpub i höstrusket

Nu är säkert många sugna att träffas under otvungna former, utan kikare och inne i ”stugvärmen”. Detaljer och anmälan senast söndag 14 november till Sven-Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24.

Onsdag 15 december Berguv & Luciafika

Dags att få en inblick i hur de gotländska berguvarna har det. Det genomfördes en tvåårig inventering som avslutades ifjol. Per Smitterberg berättar och visar bilder. Dessutom det traditionstyngda Luciafikat. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby....

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg