GOTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Ängshökhane. Foto: Per Smitterberg
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer. Välkommen till vår hemsida!

Program

Häng med oss och få glädjen av att uppleva och lära Dig lite mer om Gotlands fåglar. Inga förkunskapskrav!

Medlem

Njut av fågellivet genom föreningens verksamhet! Exkursioner, kurser, resor och föredrag – vi har ett omfattande program för medlemmar. 150 kr per år eller 2 000 kr för ett livslångt medlemskap. Läs mer om medlemskap i Gotlands ornitologiska förening.

Lokaler

Kuster, ängen och skog. Gotland bjuder på en passande miljö för massor av olika fågelarter. Lär Dig mer om de bästa fågellokalerna!

De senaste nyheterna och exkursionsrapporterna

Klicka på Nyhetsarkiv i menyraden för att se fler nyheter!

Hoburgen, fyren och Muskmyr den 6 september 2020

På väg ner till Sundre följdes jag av envist regn ett bra tag, men sakta löstes det upp och vi fick en riktigt fin förmiddag på öns sydspets. Femton fågelsugna medmänniskor mötte upp vid parkeringen norr om Hoburgsklippan. En knapp vecka in i september gör att det ”riktiga” höststräcket inte är i full gång, men vi fick smakprov på en hel del trevligt samt gott om tid för trevliga och givande samtal. Väl så viktigt i våra annars så digitaliserade liv. Redan över parkeringen drog en rödglada omkring och små gäng med bofinkar, ängspiplärkor och sädesärlor gav sig till känna. Bland alla dessa ”pip och svirr” kunde vi även höra det nåltunna locklätet från rödstrupig piplärka, en tämligen rar fågel från våra nordligaste utmarker. En storlom försökte smita förbi ”bakom ryggen” men blev förstås avslöjad. Härnere på sydvästhörnet är det inte ovanligt att just lommarna tar en genväg över udden när de ska byta fiskeplatser.

Rödglada. Foto: Per Smitterberg.

Eftersom vinden var tämligen frisk och från sydväst var fångsten i Sundregruppens nät inte så magnifik. Därför ägnade vi oss åt att spana in det som drog förbi. Sparvhökarna hade börjat röra på sig men inte många drog ut i motvinden. En ung brun kärrhök valde också att vänta med flytten. Bland sädesärlornas locktoner kunde även några gulärlor höras. Det började nu att knorra i många magar (vi som inte tog med fikakorgen) så det blev återtåg mot parkeringen. Eftersom det pågick rabbisjakt på backarna norr om parkeringen valde vi att dra upp till fyren för fortsatt rovfågelspaning. Närmare två timmar där gav två kungsörnar, en rödglada, två havsörnar och några ormvråkar.

Inget besök i Sundre utan ett stopp vid Muskmyr, något som alltid bör efterlydas. Ibland är himlen full med rovfåglar men idag var det en ganska lugn tillställning. Under de två följande timmarna fick vi i alla fall ihop tre kungsörnar, tre havsörnar, minst fyra lärkfalkar, en tornfalk och några ormvråkar. Det är inte alltid som anteckningsboken blir överfull men enligt min mening består fågelskådning av ”så mycket mera”. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

Höstflytten är på G. Var ser jag mest rovfåglar, gäss eller östliga sångare?

Tornfalk. Foto: Per Smitterberg.

Hitta till rätt fågellokaler med hjälp av föreningens guidebok, som hjälper till att få den bästa fågelupplevelsen på Gotland. Vi erbjuder boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

Myrspov. Foto: Per Smitterberg

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

Asunden den 9 augusti 2020

Trots närmast tropisk värme redan till frukost hade drygt tjugo fågelsugna medmänniskor beslutat sig för att skåda på Asunden idag. Härligt! Dessutom många nya ansikten, vilket alltid är extra positivt. Efter inledande presentation av lokalen, vad man kan vänta sig under olika årstider, travade vi iväg ut på den numera högsommartorra strandängen vid Norderudde. Den grunda Bodviken, mellan vägbanken och udden, är populär som rast- och matlokal för främst gäss, simänder och vadare av flera arter. Just nu befinner vi oss mellan de tidiga vuxna fåglarna (främst arktiska vadare) och de stora ungfågelflockarna som kommer i september. Större och mindre gäng med olika tärnor födosökte i viken, med silvertärna och kentsk tärna som talrikast men även fisk- små- och skräntärna noterades. En liten försmak av de stora septemberflockarna bjöd ett par 100-gäng med ljungpipare, som kommit ner från häckplatserna i norr. Vid ett besök i september eller början av oktober, kan antalet vara uppe och nosa på femsiffrigt. Även en läckert svartvit hane kustpipare hittades. Simänderna fanns förstås, men i mycket små antal ännu. Gräsand, skedand och några enstaka krickor skrevs upp.

Ljungpipare på Norderudd, Asunden (vid ett annat tillfälle). Foto: Per Smitterberg

Vi fortsatte ut mot uddens norra del under trevligt småprat om ”stort och smått”, men oftast var spaningsögat påkopplat och fler arter kunde noteras. En ensam kustsnäppa visade att vi, som tidigare sagts, befinner oss i ett mellanläge när de vuxna fåglarna snart passerat och årsungarna ännu ska komma. Tidigt under promenaden utlovade jag (nästan) att det skulle komma någon havsörn, och visst kom den. En fin vuxen individ som sakta skruvade sig norrut längs Vägumeviken. Till sist hittade den enträget spanande Jörgen P en sandlöpare, en individ som redan bytt till den vita vinterdräkten. Några storspovar petade i sandbotten efter borstmaskar, någon småspov flög förbi och just när vi började återtåget mot det efterlängtade fikat, flög en hona brun kärrhök norrut. Nu lockade den hägrande fikakorgen och återmarschen till parkeringen gick tämligen raskt. Min förhoppning är att detta besök skall locka till fler kommande skådningar på Asunden. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.

Botvardsdammen den 7 maj 2020

Med denna utflykt gjorde GOF ett av de första besöken till en bevattningsdamm. Det var Botvardsdammen i Hablingbo, som är en av de största bevattningsdammarna på Gotland och som hyser mycket fågel av flera arter. Samlingen skedde vid ”Margus hantverksbod” med Margareta och Gustav Robertsson som markägare. Vi blev femton deltagare som efter sedvanlig presentation  om dagens innehåll, även  fick en kort redogörelse av Gustav Robertsson om dammens tillkomst och miljönytta. Den byggdes för tjugo år sedan och pumpar in vatten från diken som rinner av åkrarna och som annars skulle rinna ut i Östersjön. Gustav ledde sen bilkaravanen (kunde inte samåka p.ga av rådande situation) till en rymlig parkeringsplats för oss. 

Deltagarna blev mäkta förvånade när de uppkomna på den höga och breda vallen fick se storleken på vattenytan och med tre små öar som hyser alla häckare. Det tog nästan två timmar innan vi hade gått varvet runt. Då hade jag noterat 26 olika arter i och runt dammen. 

Vi såg bl.a gråhakedopping, svarhakedopping och smådopping men skäggdoppingen saknades. Knölsvan, gräsand, gravand, skedand och snatterand, fiskmås med unge, en mindre skrattmåskoloni och varnande silvertärna. Bland vadare sågs strandskata, rödbena, skogssnäppa, skärfläcka med unge och större strandpipare. Runtom sjöng flera sångare och över seglade de båda svalorna hus och ladu samt tornseglarna. Avslutningsvis kan man säga att studera fåglar i sådana dammar, innebär möjligheten att se dem på ganska nära håll och att de flesta är stationära.

Ledare var Sivert Söderlund

Öns tredje styltlöpare hittad

Så var det dags för ännu ett fynd av denna högbenta vadare. Styltlöparen hör närmast hemma i Holland men finns främst runt Medelhavet. I förrgår (fredag den 29 maj kl 06) skådade Mikael Larsson vid Västergarnsviken och gjorde då det häftiga fyndet. Några lyckliga skådare hann fram innan fågeln lyfte och försvann söderut. Det letades vid Kovik och runt Klintehamn, men Gannarveviken i Fröjel blev nästa rastplats för fågeln. Men den blev inte långvarig där heller, utan drog vidare söderut längs kusten. Först nere vid lagunerna innanför Rullen i Sproge valde den att landa. Där kunde den avnjutas av många tillresta skådare resten av fredagen. På lördag morgon kunde den åter beskådas av bland annat undertecknad. Men redan vid 6-tiden lyfte den och flög vidare söderut. Vi trodde att den bara skulle flyga till viken söder om Klase fiskeläge, men den var som uppslukad när flera skådare letade under lördagen. Men idag söndag kom det glädjande beskedet att den återfunnits i Nisseviken (Havdhem/Hablingbo).

Styltlöparen i lagunen innanför Rullen, Sproge 29 maj. Foto: Per Smitterberg

De två tidigare fynden på Gotland är följande. Det första gjordes 14 maj 1978 i Koviken, Sanda. Nästa hittades vid Rullen(!), Sproge den 20 maj 2008.

Styltlöparen när den lämnade Sproge och drog söderut längs kusten den 29 maj. Foto: Per Smitterberg

Per Smitterberg

På gång!

Söndag 27 september – Rovfåglar och gäss på Mästermyr (25)

De vida fälten mellan Hemse, Sproge och Fardhem är en kraftig magnet för svanar, gäss, rovfåglar, vipor och pipare. Lättsam skådning utan långa promenader. Samling vid 07-ladan (längs vägen mellan Hemse och Sproge) kl.10:00. Ledare och kontaktperson är Sivert...

Söndag 25 oktober – Flundreviken (72)

Man behöver inte åka till ”världens ände” för att skåda trevliga fåglar, utan våra stadsnära lokaler kan vara väldigt givande. Samling på parkeringen vid Flundrevikens hamn kl.10:00.  Ledare och kontaktperson är Sven-Olof Lundgren tel. 070 267 73...

Aktuellt

Bokerbjudande

Nu erbjuder vi boken Skåda fåglar på Gotland till priset av 250:- inkl. frakt. Dessutom finns en överraskning som ingår i beställningen.

För att beställa boken – skicka en epost till adressen forsaljning@blacku.se. Glöm inte att ange namn, postadress och om Du önskar att boken skall vara signerad av författaren Per Smitterberg.

sfpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta styrelsen skriftligen.

8 + 13 =